En læser skriver om regionenens råstofplan, der kan ramme lokalområdet. Modelfoto

En læser skriver om regionenens råstofplan, der kan ramme lokalområdet. Modelfoto

Læserbrev: Hvor er min kommunalpolitiker?

Niels Jespersen, Damvadvej 58, Veksø

Egedal kommune repræsenterer en attraktiv blanding af muligheder i kraft af sin beliggenhed i pendlerafstand til storbyen kombineret med en skøn blanding af tætte bybebyggelser, rent landlige områder og flere unikke bevaringsværdige landsbysamfund.

Denne diversitet afspejler også dem der tilflytter kommunen der således spejler alle lag i vores samfund.

En bombe er imidlertid lagt under området og ikke mindst tre af vores mindre bysamfund, idet Region Hovedstaden i deres udkast til råstofplan har placeret et stort graveområde til råstofudvinding midt mellem Ganløse, Søsum og Slagslunde.

Dette vil være ødelæggende for disse velfungerende og attraktive lokalsamfund da voldsom øget trafik, støvgener, medfølgende værdifald af boliger mm, vil få folk til at flygte fra by og land i hele dette store område af kommunen. Den tunge trafik vil nødvendigvis gå gennem de tre byer og støvgenerne fra det fine sand der findes i store mængder i området, må forudses at påvirke alle i hele området inklusive Ganløse skole og idrætsanlæg der ligger klos på.

Kommunen står ikke på nogen måde til økonomisk profit fra placering af en stor grusgrav på dette sted, men kun til øgede udgifter til bl. a. vedligehold af veje og sikre adgange til skoler og institutioner.

Egedals kommunalpolitikere er påfaldende tavse om dette trods behandling af sagen i kommunale udvalg, og det forlyder endog at kommunen ikke påtænker at indgive partshøring.

Så kære kommunalpolitikere hvor er i henne til at repræsentere borgerne i Egedal i denne vigtige sag?

Publiceret 20 May 2019 09:33