Forældre vil gøre klub selvejende - politikere tøver

Både administrationen og områdeklubbestyrelsen siger klart nej. Politikerne lægger foreløbig op til mere dialog med forældrene

Af
Finn Due Larsen

"Selvejende institution - ja tak."

Under den overskrift har forældrerådet i Klub Springbrættet indkaldt til et informationsmøde i Ledøje-Smørum Idrætscenter den 12. juni.

Forældre omkring klubben i Smørum har i et stykke tid arbejdet for, at klubben, der er en del af den kommunale klubstruktur, bliver sin "egen herre".

"Det vil give os handlefrihed, pædagogisk frihed og økonomisk frihed", siger Rikke Unn Klitte, formand for forældrerådet.

Både i administrationen i Egedal Kommune og i områdeklubbestyrelsen vender man klart tommelfingeren nedad.

På det seneste møde i områdeklubbestyrelsen sagde et flertal nej tak til forældrenes ønske. Det blev begrundet med, at "Klub Springbrættet" er en del af et stort og samlende klubfællesskab i Egedal med solidaritet omkring de økonomiske og personalemæssige forhold", som det var udtrykt - og videre fremgår det:

"Det fremhæves, at fællesskabet giver den enkelte klub et stærkt fundament for at drive et alsidigt og attraktivt klubtilbud med en ensartet høj pædagogisk faglighed."

Områdeklubbestyrelsen hæfter sig desuden ved, at man ønsker at have Klub Springbrættet med i en fælles udvikling af klubområdet, og bestyrelsen vurderer, at "en accept af klubben som selvejende vil svække den resterende del af klubfællesskabet og skabe negative konsekvenser."

Skudt til hjørne

På sit seneste møde torsdag fik Familieudvalget forelagt en indstilling fra den kommunale administration. Her anbefales politikerne at sige klart nej til forældrenes ønske. Det fremhæves blandt andet, at der ikke i forældrerådets henvendelse om at blive selvejende er beskrevet nogle udfordringer med det eksisterende samarbejde.

Men indstillingen blev ikke fulgt, men skudt foreløbig til hjørne. I stedet blev sagen udskudt til næste møde i udvalget i juni.

"Vi vil gerne have bedre dialog med forældrene og give dem mere mulighed for at forklare deres sag", siger Carina Buurskov (V), formand for Familieudvalget.

"Vi har fået henvendelser fra forældrene, hvor de udtrykker utilfredshed med ikke at være blevet ordentligt hørt i sagen. Det kan vi selvfølgelig ikke have, så vi tager en nærmere drøftelse med dem."

Men samtidig lader Carina Buurskov forstå, at hun stadig hælder mest til at følge administrationens indstilling:

"Jeg synes det er ærgerligt, hvis vi skal ødelægge sammenhængskraften og samarbejdet mellem vores klubber. Vi skal også passe på vores medarbejdere."

Hvorfor være utilfreds?

Udmeldingen om at udskyde beslutningen vækker glæde hos Rikke Klitte, formand for forældrerådet:

"Det er jeg umådeligt glad for, for det har været vores oprindelige plan hele tiden."

Hun har på vegne af forældrerådet tidligere i et læserbrev her i Lokalavisen givet udtryk for utilfredshed med forløbet. Her beskrev hun det hun oplever som manglende inddragelse:

"Man har bare villet lukke munden på os", lød det blandt andet.

At forældrene, som administrationen skriver i indstillingen, ikke har givet udtryk for nogle udfordringer med Springbrættet i sin nuværende form, stiller hun sig undrende overfor:

"Hvorfor skal man nødvendigvis være utilfreds, for at ville lave noget endnu bedre for vores børn? Det forstår vi ikke."

Publiceret 21 May 2019 07:03