En gruppe borgere er i Ølstykke klar med en donation på 8-10 mio. kr. til opførelsen af en ny træningshal i forlængelse af Ølstykke Hallen.

En gruppe borgere er i Ølstykke klar med en donation på 8-10 mio. kr. til opførelsen af en ny træningshal i forlængelse af Ølstykke Hallen.

Efter flere tilbud om investeringer og donationer til nye haller: Sådan vil Egedal inddrage de private aktører

To politiske udvalg i Egedal Kommune har besluttet retningslinjerne for privat finansiering af idrætsfaciliteter

Af
Kenneth Tanzer

I Ølstykke står en gruppe borgere klar med en donation på 8-10 mio. kr. til opførelsen af en træningshal i forlængelse af Ølstykke Hallen.

I Ledøje-Smørum Tennisklub vil en privat investor opføre en tennis-hal, mens byens fodboldklub har tilbudt millioner i egenfinansiering til en ny kunstgræsbane.

Egedal Kommune har med andre ord fået flere henvendelser fra private foreninger og enkeltpersoner, der ønsker at kigge på muligheden for privat finansiering af nye idrætsfaciliteter.

Indtil videre har de politiske retningslinjer dog været uklare, men nu har Kultur- og Erhvervsudvalget og Planudvalget i fællesskab besluttet, hvordan og om Egedal Kommune skal åbne mulighed for inddragelse af private aktører på idrætsområdet.

Således kunne politikerne godkende, at kommunen nu giver mulighed for opførelse af privat finansierede idrætsanlæg, ligesom ansøgninger om opførelse af private anlæg behandles individuelt.

Der blev også givet grønt lys til, at Egedal Kommune kan modtage gaver til realisering af anlægsprojekter, som passer med den kommunale planlægning på idrætsområdet. Endelig blev det vedtaget, at privat finansierede og opførte idrætsanlæg med forretningsmæssig sigte, som udgangspunkt skal drives af private.

"Vi har bragt punktet til politisk behandling for at få bedre styr på retningslinjerne, når vi modtager disse private idræts-tilbud. Hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre, og hvad kan der arbejdes videre med. Nu har vi truffet nogle beslutninger, som vil give os mere klarhed over området. Vi bliver bedre klædt på til at håndtere de private aktører på idrætsområdet," siger udvalgsformand Charlotte Haagendrup (C), som udtrykker glæde over de mange hal-planer.

Stadig dialog om haller

"Det er glædeligt, at der er klubber og private, som vil løfte vores faciliteter, men det er bare vigtigt at huske på, at der stadig er nogle knaster, der skal behandles, når vi modtager de her "idrætsgaver". Virkeligheden er ikke den, at vi bare kan tage imod gaven og opføre en ny hal fra den ene dag til den anden. Det koster også penge at grave ud, få arkæologer på besøg og så videre. Min pointe er, at vi stadig har en anlægsramme at tage hensyn til," siger Charlotte Haagendrup.

Om der så bliver opført nye haller i Ølstykke og Smørum samt en kunstgræsbane i Smørum, står stadig hen i det uvisse.

"Jeg hører, at der stadig er dialog i forhold til alle tre projekter, så vi må se, hvad vi kan finde frem til i samarbejde med de involverede parter," siger Charlotte Haagendrup.

Publiceret 14 June 2019 05:53