Familieudvalget i Egedal Kommune besluttede torsdag aften, at Springbrættet fortsat skal være en kommunal klub.

Familieudvalget i Egedal Kommune besluttede torsdag aften, at Springbrættet fortsat skal være en kommunal klub.

Klubben Springbrættet fortsætter som en del af kommunens klubtilbud

Familieudvalget i Egedal Kommune besluttede torsdag aften, at Springbrættet fortsat skal være en kommunal klub

Forældrerådet i klub Springbrættet har ansøgt om at ændre status fra en kommunal klub til at blive en selvejende klub.

Forældrerådet og Områdebestyrelsen for klubberne i Smørum har inden beslutningen blev truffet været i dialog med Familieudvalget. Områdebestyrelsen har anbefalet, at Springbrættet fortsætter som en del af Egedals samlede kommunale klubtilbud.

Det begrunder de blandt andet med, at man i et stort og samlet klubfællesskab i Egedal kan udvikle hele området med en ensartet og stærk pædagogisk faglighed til gavn for alle unge i kommunen. Hvis klub Springbrættet bliver selvejende, vil det efter områdebestyrelsens opfattelse svække det samlede kommunale klubtilbud.

Områdebestyrelsen vil derfor gerne bibeholde klub Springbrættet som en den af den fælles fremtid. Den indstilling valgte Familieudvalget at følge, skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Springbrættets Forældreråd og Områdebestyrelsen har allerede fået en henvendelse med en udstrakt hånd fra Familieudvalget.

Vil samle kræfterne

"I Familieudvalget sætter vi stor pris på samarbejdet med de mange engagerede forældre. Derfor vil vi også meget gerne have en snak med Områdebestyrelsen om, hvordan vi kan samle kræfterne til gavn for alle brugerne af klubberne", siger formand for Familieudvalget Carina Buurskov og fortsætter:

"Vi har allerede kontaktet Områdebestyrelsen for at få aftalt et møde så hurtigt som muligt".

Familieudvalget lægger i deres invitation vægt på, at der selvfølgelig skal være plads til de gode idéer og tiltag, man gerne vil arbejde med i den enkelte klub, og at det nuværende lokale råderum fastholdes og udvikles.

"Det er vigtigt for os, at det at være en del af den kommunale klubfamilie ikke bliver en begrænsning for den enkelte klub, men tværtimod en styrke, når man kan inspirere hinanden på tværs af de enkelte klubber", slutter Carina Buurskov.

Publiceret 14 June 2019 14:17