Movia og Egedal Kommune sætter fokus på mobilitet. På debatmødet drøftes, hvad der skal til, for skabe bedre sammenhæng uden for de større byer mellem kollektiv transport og f.eks. samkørsel, delebiler og cykler. Pressefoto

Movia og Egedal Kommune sætter fokus på mobilitet. På debatmødet drøftes, hvad der skal til, for skabe bedre sammenhæng uden for de større byer mellem kollektiv transport og f.eks. samkørsel, delebiler og cykler. Pressefoto

Borgermøde i Egedal skal sætte fokus på bedre mobilitet

Hvordan bliver det nemmere at komme rundt uden bil de steder, hvor der er længere mellem husene og bussen har færre afgange i timen? Det er temaet, når Movia og Egedal Kommune inviterer til debatmøde 3. september

Man skal kunne bo, arbejde og leve aktive liv uden for de større byer - også uden en bil.

Det er et af de mål, som Movia sammen med kommunerne og regionerne på Sjælland arbejder for at realisere.

For at lykkes kræver det, at der er gode fælles og delebaserede mobilitetsløsninger for borgerne. For selvom mange har bil, så viser tal fra Danmarks Statistik, at en overraskende stor del af de danske familier står uden bilejerskab.

Ifølge Danmarks Statistik havde 32 pct. af alle familier i Region Sjælland og 52 pct. af alle familier i Region Hovedstaden ikke en bil i 2018. Samtidig er borgerne på Sjælland dem, der på landsplan pendler længst til og fra arbejde.

I de store byer som København, Aarhus og Aalborg vinder delebiler, delecykler og senest også deleløbehjul indpas. Men de nye delekoncepter, som giver flere måder at transportere sig på som borger, har ikke fået rigtig fat uden for de større byer.

Men behovet er der stadig. Derfor sætter Movia og Egedal Kommune fokus på mobilitet. På debatmødet 3. september drøftes, hvad der skal til, for skabe bedre sammenhæng uden for de større byer mellem kollektiv transport og f.eks. samkørsel, delebiler og cykler.

Hvem der har hvilke roller, når nye mobilitetskoncepter skal op at stå. Og hvilke mobilitetsløsninger der egentlig er de rette for kommuner som f.eks. Egedal, hvor man både har by og områder med længere mellem husene.

Stor kabale

Egedal Kommunes vision er, at sikre borgerne en god hverdag og et aktivt fællesskab. En væsentlig del af dette er, at arbejde for let adgang til arbejde og foreningslivet.

"Man skal kunne tage del i det liv, der udspiller sig udenfor hjemmets fire vægge: Fordi man har valgt landlivet til, har man ikke nødvendigvis valgt bylivet fra. Men skal den store kabale gå op, så skal vi kigge på nye løsninger til fremtiden. Jeg er spændt på at kigge ind i spåkuglen sammen med Movia på debatmødet," fortæller borgmester Karsten Søndergaard i en pressemeddeelse.

"For borgerne er det vigtigt at kunne vælge frit, hvor man vil bo og arbejde - også uden at være afhængig af en bil. Virksomhederne er afhængige af, at kunne tiltrække god arbejdskraft. Og kommunerne har brug for løsninger, når bus og tog ikke rækker hele vejen til havelågen. Som mobilitetsselskab er det vores opgave i Movia at sikre, at borgerne kan bruge kollektiv transport sammen med f.eks. plustur, nabosamkørsel eller blafferstop. Det betyder f.eks., at vi også skal hjælpe med at få nye løsninger op at stå," siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

Borgermødet finder sted tirsdag 3. september fra kl 18.30 - 21.00 i Byrådssalen på Egedal Rådhus. Alle borgere er velkomne. Tilmelding er ikke nødvenlig.

Publiceret 15 August 2019 13:39