Mange borgere, erhvervsdrivende og politikere var mødt frem til borgermødet om Egedals detailliv. Det medførte mange betragtninger om alt fra Rådhus Allé i Ølstykke til udviklingen af Egedal Centret.

Mange borgere, erhvervsdrivende og politikere var mødt frem til borgermødet om Egedals detailliv. Det medførte mange betragtninger om alt fra Rådhus Allé i Ølstykke til udviklingen af Egedal Centret.

Egedal-borgere bakker op om bycenter-udvidelse: "Men I bliver nødt til at gøre noget ved trafikken"

Udsigten til en ny Harald Nyborg-butik på Valdemarsvej i Ølstykke fik torsdag aften borgerne op af stolene på Egedal Kommunes velbesøgte detail-borgermøde

Af
Kenneth Tanzer

Tiden er løbet fra Rådhus Allé, få flere kæde-butikker til Egedal Centret, og hvordan kan en bilvaskehal komme i spil i bycenteret på Valdemarsvej.

Et hav af meninger, udsagn og spørgsmål fløj gennem luften, da borgere, erhvervsdrivende og politikere torsdag aften havde fundet vej til Egedal Rådhus, hvor kommunen var vært for et borgermøde om Egedals detailhandel.

Aftenen startede dog i et roligt tempo med en præsentation af Egedals detailhandelsstruktur samt en gennemgang af den nye detailhandels-analyse, der er udarbejdet af ICP (Institut for Center-Planlægning).

Her slog Louise Tarp fra ICP endnu engang fast, at anbefalingen og konklusionen i deres analyse er, at kommunen skal begrænse spredningen af detailhandelen/dagligvarebutikker i de øvrige centerområder. Det er med andre ord Egedal Centret, der også fremover skal ses som det primære udbudspunkt for både dagligvarer, udvalgsvarer og byliv.

Legeland eller biograf

"Egedal Centret er et godt center med et koncentreret udbud. Man har sin styrke i nogle gode butikker, mens svagheden ligger i forskellige ejerforhold og en mindre størrelse end konkurrenterne i Frederikssund og Ballerup. Konkurrencen er stor - ikke mindst i forhold til e-handel, så centeret skal have øje på sin udvikling. Café-livet skal styrkes, p-forholdene skal forbedres, og så skal der tænkes i oplevelser knyttet til centeret. Det kan være et legeland eller en biograf," sagde Louise Tarp i sit indlæg.

Herefter blev fokus flyttet over mod bydelscenteret på Valdemarsvej i Ølstykke, hvor en udvidelse med en ny Harald Nyborg-butik kombineret med kontor-erhverv og en bilvaskehal netop nu er i høring.

"Når vi snakker Egedal Centret, så skal café-livet styrkes, p-forholdene skal forbedres, og så skal der tænkes i oplevelser knyttet til centeret. Det kan være et legeland eller en biograf," sagde Louise Tarp fra Institut for Center-Planlægning.

"Jeg havde aldrig forestillig mig, at jeg i et villakvarter skulle blive nabo til en Harald Nyborg og en bilvaskehal. Det er jo tåbeligt," lød det fra en beboer på Regnersvej, der ligger klods op af bycenteret.

Men ellers blev selve byggeriet på Valdemarsvej mødt med opbakning fra salen, selvom udsigten til en øget trafik på 30 procent vækker bekymring.

"Trafikforholdene ved det center er elendige. Når man kommer fra Ring Syd er der allerede problemer, så det skal kommunen gøre noget ved. Ellers må jeg sige, at jeg er glad for udvidelsen på Valdemarsvej. En Harald Nyborg vil passe perfekt ind, og selvom centeret udvides, så vil der stadig være plads til Egedal Centret," sagde Ølstykke-borgeren Per Larsen efter borgermødet.

Det er her ved siden af Maler S Lager, at bycenteret på Valdemarsvej i Ølstykke efter planen skal udvides med en Harald Nyborg-butik samt en bilvaskehal. Arkivfoto

Det er her ved siden af Maler S Lager, at bycenteret på Valdemarsvej i Ølstykke efter planen skal udvides med en Harald Nyborg-butik samt en bilvaskehal. Arkivfoto

Ejner Olsen, en anden Ølstykke-beboer, var helt på bølgelængde.

"Trafikken ved centeret er bekymrende. Indkørslen er farlig, og der er generelt mange biler. Bækkegårdsskolen ligger på den anden side, så kommunen bliver nødt til at kigge på trafikken. I forhold til selve centeret, så glæder jeg mig over udvidelsen. Harald Nyborg skal være velkomne," lød det fra Ejner Olsen.

Fokus på trafikken

Debatten om det nye bycenter, der også berørte støjskærme, arkitektur og konkurrencen med Egedal Centret, blev taget til efterretning af Ib Sørensen, formand for Planudvalget.

"Det kommer ikke bag på mig, at trafikken omkring bycenteret kom til at fylde så meget. Der ligger en trafikanalyse for området, men vi skal naturligvis lytte til bekymringen og finde ud af, hvad vi kan gøre i den videre proces. Måske er ensretning en løsning, men det skal vi nu se nærmere på. Når det er sagt, så mærker jeg en opbakning til projektet på Valdemarsvej, og det glæder mig," sagde Ib Sørensen, der ikke deler bekymringen for, at den kommende center-udvidelse vil ramme Egedal Centret.

"Jeg er ikke bekymret, men jeg er opmærksom på, at udvidelsen kan tage noget fra Egedal Centret," sagde udvalgsformanden.

FAKTA

I detailanalysen fremgår det, at Egedal Kommune har tre centrale bymidter, som der skal værnes om.

Det er bymidten ved Smørum Centret, bymidten ved Egedal Centret i Stenløse samt bymidten i Ølstykke Stationsby ved Rådhus Allé.

Derudover råder kommunen over ét bydelscenter i den kommende Egedal By, nemlig på Valdemarsvej.

Endelig har Egedal Kommune fire lokalcentre i Veksø, Gl. Ølstykke, Ganløse og med mulighed for ét i Kildedal nord.

Publiceret 16 August 2019 13:27