På Egedal Rådhus er Egedal Kommune vært for

På Egedal Rådhus er Egedal Kommune vært for "Flagdagen" med et arrangement fra kl. 7.50 til 10.00. Her vil der være samling på pladsen foran rådhuset, hvorefter flaget hejses, mens reveille spilles. Arkivfoto

Tid til hyldest: Flagdagen markeres i både Egedal og Jyllinge

På Egedal Rådhus og på Jyllinge Kirkegård tager man del i den landsdækkende "Flagdag", hvor man hædrer de udsendte

Onsdag den 5. september markeres igen i år "Flagdagen" for de udsendte danskere.

Og i både Egedal og Jyllinge tager man også del i den landsdækkende markering.

På Egedal Rådhus er Egedal Kommune vært for "Flagdagen" med et arrangement fra kl. 7.50 til 10.00. Her vil der være samling på pladsen foran rådhuset, hvorefter flaget hejses, mens reveille spilles.

Derefter byder kommunen på morgenkaffe, hvor der vil være velkomst ved borgmester Karsten Søndergaard samt en fællessang. Kort efter vil kommandørkaptajn Søren Tversted holde tale, inden arrangementet afsluttes med mere musik.

I Jyllinge markeres "Flagdagen" kl. 17.30 på Jyllinge Kirkegård. Markeringen begynder med højtidelighed ved soldatergraven på kirkegården. Roskilde Stifts Tårnblæsere spiller, Gl. Roskilde Amt Garderforening og andre soldaterforeninger danner fanevagt, og der lægges blomster på soldatergraven fra 1864.

Talen holdes af tidl. Kaptajn i Livgarden Jacob Michaelsen, som har været udsendt hele 9 gange til brændpunkter i verden.

Efter højtideligheden på kirkegården er der en kort gudstjeneste i Jyllinge Kirke ved sognepræst Kaj Bollmann, og derefter samles man i Laden til sandwiches og te/kaffe. Her vil Jacob Michaelsen også være til stede og fortælle lidt om sin baggrund.

Alle er velkomne

Alle er velkomne til at være med til at vise respekt for alle de mange militære og civile, der har været udsendt i tjeneste af mange forskellige slags, ikke mindst de faldne og sårede, dem, der har helbredsfølger af udsendelsen, og familierne til alle disse.

Jyllinge Sogn og Roskilde Kommune er sammen om at indbyde til arrangementet, som er blevet afholdt hvert år, siden Flagdagen indførtes.

Publiceret 21 August 2019 09:58