Egedals børn i daginstitutioner og i folkeskolen skal prioriteres i det kommende budget, lyder det fra SF Egedal. Arkivfoto

Egedals børn i daginstitutioner og i folkeskolen skal prioriteres i det kommende budget, lyder det fra SF Egedal. Arkivfoto

Klar tale fra SF Egedal: Det skal med i budgettet

Plan for minimumsnormeringer i daginstitutionerne og en styrkelse af folkeskolen er SF's topprioriteter i det nye Egedal-budget

I den kommende tid skal Egedals partier i gang med årets budget-forhandlinger, men inden politikerne sætter kaffen over for at diskutere alt fra trafik og ældre til skole og kultur, så er der allerede fremlagt flere konkrete budget-udspil.

I sidste uge kunne Venstre i Egedal meddele, at de ønsker et Egedal-budget, hvor der tilføres flere ressourcer til folkeskolens indskoling, nærmere betegnet to voksne i indskolingen, og nu er SF Egedal på banen med samme udspil.

"Vi vil gerne styrke folkeskolen med en "2-lærerordning i indskolingen samt en pulje til at understøtte den igangværende omstilling af folkeskolen," siger SF-formand Henrik Severin Hansen og byrådsgruppeformand Jens Skov.

Som to andre centrale emner i det kommende budget peger SF Egedal på sund mad og en plan for minimumsnormeringer i daginstitutionerne med start i 2020. Derudover skal der ikke ske nedskæringer i den borgernære service.

"Vi vil se et budget, der satser på bedre velfærd og bedre vilkår for børnene. Vi håber på, at byrådet kan nå frem til et socialt, grønt og økonomisk ansvarligt budget," lyder det fra Henrik Severin Hansen og Jens Skov i en pressemeddelelse fra partiet.

Hæv grundskylden

SF har dog også fokus rettet mod en række andre områder, som man håber kan blive prioriteret i det kommende Egedal-budget.

"Vi ser gerne en pulje til miljørigtige busser og bedre busservice. Derudover skal Stenløse å bevares som delvist åbent vandløb. Vi ser også gerne en genbrugsbutik i forbindelse med genbrugsplads med mulighed for fleksjob og aktivering. Ølstykke genbrugsplads skal have et befæstet areal til grønt affald, og så skal der ansættes en pedel på Stenløse Kulturhus. Endelig skal ledige lokaler på Porsebakken i Smørum sælges til almennyttige plejeboliger, og så skal vi have en bedre naturpleje af kommunens arealer," lyder det fra SF Egedal, som også knytter en kommentar til den pressede økonomi i Egedal Kommune.

"Egedals økonomi er presset, og servicen overfor borgerne er på mange områder for ringe. Hvis ikke der sker noget, bliver kommunen indenfor en årrække sat under administration. For at få råd til samtidigt at undgå nedskæringer, udvide servicen og forbedre kommunens økonomi, er det nødvendigt at øge indtægterne. Derfor er SF rede til at hæve grundskylden. Hvis konsekvensen bliver en overskridelse af den statsligt fastsatte serviceramme, er SF klar til det. Vores første ansvar er overfor borgerne i Egedal," lyder det fra Henrik Severin Hansen og Jens Skov.

Publiceret 05 September 2019 06:03