Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Optakt til vælgermøde om folkeskolen i Egedal

Af Steen Herløv Madsen, Rørsangervej 13, 3650 Ølstykke

Vælgermøde 16. november kl. 19 – 21.30 på Egedal Rådhus om folkeskolens forhold i Egedal.

Som optakt til vælgermødet har skolebestyrelserne og Egedal Lærerkreds stillet politikerne fem spørgsmål.

Det ene af disse lyder: ”Ca. 17 % af lærerne i Egedals folkeskoler er ikke læreruddannede. Hvordan rekrutterer og fastholder vi dygtige lærere og pædagoger.”

Egedal Lærerkreds har på baggrund af fremsendte ansættelsesbreve opgjort, at 42 % af de lærere, der er tiltrådt månedslønnede stillinger i perioden 1/8 – 1/10 2017 ikke har en læreruddannelse. Det er ikke godt nok.

Hvordan vil vores politikere i fremtiden sørge for, at de rammer, der er for folkeskolerne i Egedal, er så gode, at vi fremover kan tiltrække læreruddannede medarbejdere og dermed leve op til Folkeskolelovens krav om, at undervisere i skolen har en uddannelse som lærer – se § 28?

Retten til uddannede lærere er én af de 8 elevrettigheder, som flere organisationer, herunder forældreorganisationen: Skole og Forældre, har været enige om at udarbejde.

Rettighed nr. 7 lyder således:

Uddannede lærere. Lærerens viden og kompetencer inden for didaktik, relationer og klasserumsledelse er den faktor, som har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Det er derfor helt centralt, at eleverne i folkeskolen undervises af uddannede lærere.

Mød op til vælgermødet 16. november og giv din mening til kende.

Publiceret: 09. November 2017 13:58

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalavisen Egedal

ANNONCER
Se flere