Borgmesterens nytårstale:

Et år er gået…

Traditionen tro giver Lokalavisen Egedal borgmesteren ordet til en lokal nytårstale. Willy Eliasen ser tilbage på året, der er gået

Af
Willy R. Eliasen Borgmester

Egedal Kommune

"Forbavsende som tiden går", hører man ofte folk sige. Sandt er det, at man i sin travle hverdag næsten taber pusten, når man i en stille stund, kaster blikket på ?årets produktion?. Ved årsskiftet skal der gøres status, så man kan forsøge at tage bestik af det nye år i den udstrækning, det er muligt.
Mest af alt er det glædeligt, at vi i Kommunalbestyrelsen har fået et ordentligt arbejdsklima. Det har alle bidraget med, og det skal alle have en stor tak for. Humoren er igen kommet ind i samarbejdet. Ikke sådan, at vi ikke kan ?tage en ordentlig tørn? eller at vores politiske forskelligheder ikke markeres, men tonen har ændret sig, og det skaber grobund for ordentlige beslutninger.
Og gik det så, som vi ville? Nej, det gjorde det ikke.

Byråd på overarbejde

Hele Kommunalbestyrelsen kom på overarbejde, da det gik op for os, hvor dårlig økonomien var. Noget drastisk måtte gøres i en ekstraordinær situation. Vi havde ganske vist set det komme i den forgangne valgperiode, men ikke så voldsomt.
Noget var kommunalbestyrelsen selv skyld i, men ikke det hele. F.eks. havde den ikke indflydelse på de meget store budgetoverskridelser på voksen- og børnehandicapområderne, stigende arbejdsløshed m.v. Et problem, der bredt ramte alle landets kommuner.
Et genopretningsbudget blev enstemmigt vedtaget eller sagt på en anden måde, ?fik tilpasset udgifterne i forhold til indtægter?, hvilket betød barske nedskæringer og afskedigelser. Der var tale om en voldsom økonomisk opbremsning.
På denne dystre baggrund kunne det være let at forfalde til mismod. Men det er der ingen grund til. Der er også plads til begejstring. Vi har stadig velfungerende børneinstitutioner, gode skoler og der passes godt på vores ældre borger, som har behov derfor. Under dårlige vejrforhold knokler vores vejfolk med at holde vejene farbare og gennem året at holde vores kommune ren og pæn. Lige nu driller affaldsafhentningen, som langt fra er tilfredsstillende. Der arbejdes på at bringe det i orden.
Trykket på den administrative sektor er betydelig, pensionsudbetalinger, sociale ydelser, byggesagsbehandling, arbejdsløshedsområdet m.v. Tilstrømningen af nye og udgiftskrævende sager synes endeløs og der er kun én kasse at tage af og kun én administration til at behandle sagerne. Også her er der sket afskedigelser, hvilket ikke har gjort arbejdsbyrden mindre. Jeg er opmærksom på, at inden for visse områder er sagsbehandlingstiderne ikke tilfredsstillende. Der er iværksat tiltag for at gøre det bedre, f.eks. inden for byggesagsbehandlingen.

Ny struktur for erhverv

Og fremtiden? Der er meget at tage fat på. På erhvervsområdet er der i samarbejde med erhvervsorganisationerne vedtaget en ny struktur, som lover godt for udviklingen i det bestående erhvervsliv og for nye virksomheder, der kommer til. Vi skal ikke glemme, at det trods alt er det private erhvervsliv, vi skal leve af.
Salg af grunde og fortsat udvikling af byområdet Stenløse Syd går godt, og der er indledt et tættere samarbejde med områdets beboere.
Et afgørende skridt er taget i kommunens nye udviklingsområde, Egedal Park i Gl. Ølstykke ved S-togsstationen, som snarest vil komme til at hedde Egedal Station. Her ligger ca. 1 mio. m2 jord, hvoraf kommunen ejer ca. 350.000 km2.På kommunalbestyrelsesmødet i november besluttedes det at igangsætte salget af jord i området. Det vil få en stor betydning for kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi får rejst et ?fyrtårn? i området, hvorom den nye bydel kan udvikle sig. Det er mit synspunkt, at et kommende rådhus bør opføres her med muligheder for andre centrale kommunale funktioner i og omkring rådhuset. Derved kan vi få standset unødige udgifter ved at administrationen sidder 5 forskellige steder, som gør sagsgangene bureaukratiske, for dyre og dårligere for borgerne.

Rådhus som kulturhus

Ved samme lejlighed er det nærliggende at indrette Stenløse Rådhus som kulturhus med f.eks. base for vores fremragende musikskole, dygtige malergruppe, historiske foreninger og andre kulturelle aktiviteter. Og en ny biblioteksstruktur er lige om hjørnet.
Midt i det hele melder debatten sig om Ring 5, transportkorridoren. Det vil betyde tung godstogstransport og motorvejstrafik ned gennem vores kommune nordfra, der sammen med en tværvej ved Smørum vil påvirke området i voldsom grad, hvilket ikke virker gennemtænkt.
Til slut vil jeg takke mine kommunalbestyrelseskolleger for et godt samarbejde i 2010, tak til alle ansatte i kommunen for en god indsats, tak til de mange borgere, som har skrevet, ringet eller besøgt mig om mange forskellige ting.
Som vores nye kommunaldirektør forleden sagde, da han skulle forklare om økonomien: ?Det er stadigt skidt, men til den gode side?.
Jeg ønsker alle et godt nytår.

Publiceret 01 January 2011 07:00

Lokalavisen Egedal nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Egedal
SENESTE TV