Å-lauget for Værebro Å har siden 2007 forsøgt at få Egedal Kommune til at forstå problemet med oversvømmelserne i Værebro Ådal. Det er ikke lykkedes fortæller formanden for å-layuget Keld Stenlien Hansen. (Foto JK)

Å-lauget for Værebro Å har siden 2007 forsøgt at få Egedal Kommune til at forstå problemet med oversvømmelserne i Værebro Ådal. Det er ikke lykkedes fortæller formanden for å-layuget Keld Stenlien Hansen. (Foto JK)

Å-laug:

Kommunen lytter ikke

I næsten seks år har Å-lauget for Værebro Å forsøgt at få kommunen til at tage problemet med oversvømmelser i Ådalen alvorligt. Men man lytter ikke selv om der er løsninger på problemet

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Siden 2007 har å-lauget forsøgt at tale med kommunen og lokalpolitikerne, men der er ikke sket noget, fortæller formanden.
"Vi har blandt andet haft møder med Ida Bode, Willy Eliasen og Miljøafdelingen i kommunen, men kommunen tager ikke dette problem alvorligt. Vi kan ikke en gang få kommunen til at tage en prøve af det slam, der ligger efter oversvømmelserne," siger Keld Stenlien Hansen og tilføjer, at der findes løsninger på problemet.
"Man kan udbygge rensningsanlæggene, så de kan håndtere mere vand, og det er dyrt. Men man kan faktisk godt løse 95 procent af problemet, hvis vi sørger for at Værebro Å's kapacitet til at lede vand ud i Roskilde Fjord bliver tilpasset de aktuelle forhold," siger Keld Stenlien Hansen.

Kommunens ansvar

Det er Egedal Kommune, der har miljøansvaret for Værebro Ådal og der med også åen. Der er dog regler på området, som kommunen skal følge. Reglerne betyder blandt andet, at Egedal Kommune ikke selv kan bestemme, om man vil gøre åen breddere, men det kan dog lade sig gøre.
"Vi har talt med miljøminister Ida Auken. Hun kan udmærket se og forstå vores problem. Hun siger, at det er Egedal Kommunes Miljøafdeling, der skal tage initiativet og henvende sig til Miljøministeriet for at finde en løsning på problemet," slutter Keld Stenlien Hansen.

Sådan her ser det ud, når vandet har

Sådan her ser det ud, når vandet har "trukket" sig tilbage i Værebro Ådal. Store områder er "belagt" med et lag af slam. (Privat foto)

Publiceret 11 April 2012 07:00