I den kommende tid skal der laves en forundersøgelse af Værebro Å og selve området. Undersøgelsen skal munde ud i et konkret projekt, der kan forhindre oversvømmelser i fremtiden. (Arkivfoto)

I den kommende tid skal der laves en forundersøgelse af Værebro Å og selve området. Undersøgelsen skal munde ud i et konkret projekt, der kan forhindre oversvømmelser i fremtiden. (Arkivfoto)

Å-laug:

Nu stopper vi oversvømmelserne

Å-lauget for Værebro Ådal går nu i gang med arbejdet med at mindske oversvømmelserne i Værebro Ådal. Arbejdet er man klar til selv at betale om nødvendigt. En officiel ansøgning er nu givet til Egedal Kommune

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Nu skal det være slut med store oversvømmelser i Værebro Ådal, der medfører store lag af slam på jordarealerne og køer, der græsser i vand op til mere end knæene. Å-lauget for Værebro Ådal går nu i gang med forundersøgelserne til et projekt, der skal stoppe problemerne.

"Tirsdag gik vi i gang med arbejdet med at få lavet en forundersøgelse af et projekt i Værebro Ådal, der skal regulere vandet i åen, så vi undgår oversvømmelser i fremtiden. Vi har siddet og lavet en grov skitse til projektet sammen med en ekspert," fortæller formanden for Å-lauget for Værebro Å Keld Stenlien Hansen.

Å-lauget lægge op til, at det bliver eksperter fra Dansk Hydraulisk Institut, der skal undersøge hele åen og området for der efter at komme med løsninger, der øger vandgennemstrømningen i åen samtidig med, at man opnår en forbedring af miljøet i Værebro Ådal, da man så undgår slamaflejringerne på jorden i området.
"Vi går i gang med det her arbejde, fordi det er den eneste måde, vi kan redde vores arealer i Værebro Ådal fra de ødelæggelser, som vi har påpeget gennem længere tid," siger Keld Stenlien Hansen.

Politisk velvilje

Det er de positive toner fra lokalpolitikere her i Lokalavisen Egedal, der har fået Å-lauget til at gå i gang nu.
"Vi har fået en politisk tilkendegivelse af, at der er politiks vilje til at gennemføre et projekt, hvis der er tilladelser fra de øvrige myndigheder i Danmark. Jeg er især utrolig glad for Ida Bodes udtalelse: "Vi ønsker bestemt heller ikke, at vådområder skal overrisles med urenset spildevand". Det er jo præcist det, det handler om. Sådan en udtalelse får os til at være optimistiske samtidig med borgmester Willy Eliasens positive samarbejdsvilje," siger formanden.

"Det her er bestemt et skridt på vejen. Jeg synes, vi hurtigst muligt skal have samlet å-lauget og de tre kommuner, som Værebro Å løber igennem, til drøftelser om, hvad vi gør her fra," siger Søren Vestergaard, der er næstformand i å-lauget.

Klar til at betale

De indledende undersøgelser koster penge, og dem er Å-lauget for Værebro Ådal klar til at betale, hvis det bliver nødvendigt.

"En forundersøgelse kommer til at koste mellem 100.000 og 500.000 kroner. Det er vi villig til selv at betale. Vi synes dog, det er uretfærdigt, og vil meget gerne opfordre kommunen til at være med til at dække udgifterne," siger Keld Stenlien Hansen.

Onsdag har næstformanden for Å-lauget for Værebro Å – Søren Vestergaard - afleveret en "ansøgning" til Willy Eliasen, som opfordrer kommunen til at hjælpe med til, at forundersøgelsen bliver lavet, og som så skal munde ud i et projekt, der øger vandgennemstrømningen i åen. Ansøgningen, der også fortæller om projektet i grove træk, er også sendt til Frederikssund og Roskilde kommuner.

Publiceret 26 April 2012 06:00