Region Hovedstaden iværksætter nu en større undersøgelse af forureningen i Ganløse. (Arkivfoto)

Region Hovedstaden iværksætter nu en større undersøgelse af forureningen i Ganløse. (Arkivfoto)

Forurenet losseplads undersøges

Region Hovedstaden begynder nu en større undersøgelse af forureningens omfang på den tidligere Knardrup Losseplads i Ganløse

Den tidligere Knardrup Losseplads bliver nu kigget efter i sømmene.
"Formålet med undersøgelsen er at få afgrænset selve lossepladsen og omfanget af forureningen fra den. Desuden skal vi have fastlagt, om der er risiko for, at der trænger forurening fra lossepladsen ned til grundvandet, der indvindes til drikkevand," fortæller Sune Schou, Miljødirektør i Region Hovedstaden.
Lossepladsen var i drift fra 1962 til 1966, hvor der blev deponeret såvel dagrenovation som industriaffald. Ved tidligere undersøgelser er der fundet olie og tungmetaller i jorden, som overskrider Miljøstyrelsens grænseværdier for disse stoffer i jord.

Nedsivning

De tidligere undersøgelser har endvidere vist, at der sker nedsivning af forurening fra lossepladsen til det terrænnære grundvand lige under lossepladsen. Prøver af dette grundvand har således vist indhold af klorerede opløsningsmidler og olie.
Ved de kommende undersøgelser vil der blive gravet grøfter i området, for at afgrænse lossepladsen. Derved bliver det også muligt at identificere de forskellige typer af affald, der er deponeret på lossepladsen.

Kortlægger omfanget

Samtidig bliver der taget jord- og vandprøver i stort omfang i hele området, for at få kendskab til forureningens omfang.
Undersøgelsen går i gang i september og udtagning af jord- og vandprøver forventes at være afsluttet i løbet af november måned.
"Med undersøgelsen får vi et sikkert billede af lossepladsens og forureningens omfang, og kan dermed vurdere hvordan vi forhindrer at forureningen trænger ned til drikkevandet," siger Sune Schou.

Publiceret 13 September 2012 00:00