Nu skal tønderne med ukendte kemikalier fjernes fra Sørup Losseplads. (Foto: MBS)

Nu skal tønderne med ukendte kemikalier fjernes fra Sørup Losseplads. (Foto: MBS)

Nu fjernes gamle kemikalie-tønder fra losseplads

Region Hovedstaden vil nu fjerne nogle af de blotlagte tønder med ukendte kemiske substanser på Sørup Losseplads

De blotlagte tønder med alskens ukendte kemiske substanser på Sørup Losseplads skal nu fjernes.
Tønderne ligger frit tilgængelige på den nedlagte losseplads i Ballerup Kommune, hvor enhver - selvom det er privat område - kan komme i kontakt med de ukendte substanser.
Ifølge Region Hovedstaden ligger lossepladsen ifølge jordforureningsloven ikke i et område med en såkaldt 'følsom arealanvendelse', eksempelvis tæt på boliger, daginstitutioner eller legepladser. Regionen medgiver dog, at den nedlagte losseplads kan være tilgængelig for områdets beboere.
"Region Hovedstaden har derfor i samråd med den private ejer af grunden besluttet, af tønderne skal fjernes for at sikre, at der ikke er risiko for ophold på arealet," siger miljødirektør Sune Impgaard Schou, der understreger at Region Hovedstaden ikke i øvrigt påtager sig at rydde op på lossepladsen.
Feriecenter får giftig losseplads som nabo

Intet hegn

Regionen afviser også, at der er brug for at hegne lossepladsen ind, som miljøingenør Kåre Press-Kristensen, der tidliger har beskæftiget sig indgående med lossespladsen, ellers har anbefalet- særligt set i lyset af, at Nordeuropas største feriecenter, Dayz Resort, efter planen kommer til at blive etableret i gåafstand fra lossepladsen.
På trods af den manglende indhegning glæder formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, Ida Bode, sig over, at det synlige affald nu bliver fjernet.
"Selvom den tilplantede losseplads i dag ligger i et naturområde i Ballerup Kommune, har vi selvfølgelig en interessere i at fremtidige feriegæster hos Dayz Kildedal – på den anden side af kommunegrænsen - kan føle sig helt trygge ved at opholde sig i ferieresortet i Egedal Kommune," siger hun.
Se TV-indslag fra losseplads her

Ingen ved ifølge Miljøingenør Kåre Press-kristensen, hvad der er i de gamle eroderede tønder, der nu skal fjernes fra Sørup Losseplads. (Foto: MBS)

Ingen ved ifølge Miljøingenør Kåre Press-kristensen, hvad der er i de gamle eroderede tønder, der nu skal fjernes fra Sørup Losseplads. (Foto: MBS)

Drikkevand ikke forurenet

Ifølge Region Hovedstaden har affaldsbjerget i Sørup ikke forurenet drikkevandet i området.
Det er regionen, der har ansvaret for at sikre grundvandet, og regionens overvågningsresultater viser, at grundvandsforureningen ved Sørup Losseplads er under kontrol, og at forureningen ifølge regionen ikke udgør en risiko for drikkevandsindvindingen i området.
Selvom drikkevandet i følge regionen er sikret, så har kemikalierne på lossepladsen alligevel haft en negativ effekt på noget vand - nemlig det nærliggende vandløb, der munder ud i Værebor Å.
Her viser undersøgelser, at der ifølge regionen kan påvises lave indhold i det udstrømmende vand fra lossepladsen, således at der er en påvirkning af vandløbet med næringssalte og organiske stoffer.
Gift fra losseplads løber ud i åer

"Miljøministeriet har erkendt, at der er et hul i lovgivningen, så der ikke i dag er et klart ansvar for at beskytte åer og kystvande mod udsivning fra gamle lossepladser. Når ministeriet skal se på, hvordan det hul kan lappes, synes vi også de bør se på, om vi kan få klarere regler for, hvem der har ansvaret for de gamle nedlagte lossepladser, og hvordan man bedst muligt sikrer nærmiljøet ved lossepladserne," siger Lars Gaardhøj (S), formand for Region Hovedstadens Miljø- og grøn vækstudvalg.
Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune, er enig.
"Selvom tønderne angiveligt ikke er til fare for grundvandet, er det ikke noget kønt syn. Nu bliver der handlet, og det er det vigtigste. Jeg vil forsøge at gå i dialog med regeringen, så det fremadrettet bliver helt klart, hvem der har ansvar for hvad i forhold til fortidens synder. Ingen – slet ikke miljøet – kan være tjent med, at det ikke er klart, hvem der skal agere i en sag som denne," siger Jesper Würtzen.

Publiceret 06 November 2012 14:30