Kåre Fog med brevet, hvori der står at kommunen vil

Kåre Fog med brevet, hvori der står at kommunen vil "foretage skridt med henblik på en kommende retssag", hvis ikke Kåre Fog berigtiger sine udtalelser. (Foto:MBS)

Kommune overvejer injuriesag mod borger

Egedal Kommune tænker på at køre en injuriesag mod Veksø-borger Kåre Fog på baggrund af et læserbrev i Lokalavisen

Af
Af Mette B. Sørensen

“..Indtil jeg også selv blev udsat for lumpenhed og løgn fra embedsapparatet. Nu er jeg heller ikke i tvivl om, at embedsmændene er villige til at lyve.”
Sådan skrev Veksø-borger Kåre Fog 4. september i et læserbrev i Lokalavisen Egedal.
Ordlyden i læserbrevet er faldet centerchef for Teknik og Miljø i Egedal Kommune, Ingela Karlsson, så meget for brystet, at kommunen nu overvejer at få Kåre Fog sigtet for injurier mod Egedal Kommune, såfremt han ikke kommer med en berigtigelse i Lokalavisen.
“Det er korrekt, at Egedal Kommunes jurister overvejer, om der er grundlag for at rejse en injuriesag mod en biolog fra lokalområdet. Det sker, fordi biologen i et debatindlæg i Lokalavisen Egedal d 4. september har udtalt, at Egedal Kommunes embedsmænd er villige til at lyve, og at de har udsat biologen for lumpenhed og løgn. Det er efter vores opfattelse så alvorlige og grundløse beskyldninger, at vi er nødt til at sige, at det klart overskrider grænsen for, hvad man generelt kan tillade sig at påstå.,” siger Ingela Karlsson til Lokalavisen.

Vil ikke dementere

Ønsket om en berigtigelse har Kåre Fog dog ikke tænkt sig at efterkomme. Han mener nemlig, at han har fuld dokumentation for sin påstand om, at kommunen har løjet for ham.
“Det påvirker mig meget følelsesmæssigt, selvfølgelig gør det det. Jeg synes, det er ondskabsfuldt,” siger Kåre Fog om udsigten til en mulig retssag og fortsætter:
“På et eller andet plan synes jeg, det er forfærdeligt, fordi hvis borgerne oplever, at de bliver sigtet for injurier for at sige deres mening, hvad er så virkningen? Så er der ingen i hele kommunen, der tør sige noget højt. Det undergraver, det danske demokrati, og det er sådan set værre end, hvad jeg føler.”

Sjældne sager

Ifølge centerchefen skal borgerne i kommunen dog ikke være bange for at sige deres mening højt - hvis de kan dokumentere deres påstande.
“Egedal Kommune ønsker på alle måder en åben dialog med borgerne. Det er en vigtig del af hele vores virke. Vi ønsker derfor heller ikke på nogen måde at krænke den enkelte borgers ret til at ytre sig, men en afgørende demokratisk spilleregel er netop, at man som borger skal kunne stå på mål for sine udtalelser. Man skal med andre ord kunne begrunde, at det man siger er rigtigt. Vi har givet biologen alle muligheder for at dokumentere sine påstande, men det har ikke været muligt. Derfor overvejer vi en injuriesag,” siger Ingela Karlsson.
Hvor mange kommuner, der overvejer at hive en borger i retten for injurier er selvsagt svært at sige, men det er et fåtal af gange, det rent faktisk sker, siger Sten Bønsing, Lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.
Det er klart mit indtryk, at det er sjældent. Det er relativt sjældent, at der er injuriesager i det hele taget,” siger Sten Bønsing, som understreger, at injuriesager er vanskelige sager at føre i retten.
“Det er sjældent at der kommer et fornuftigt resultat ud af det,” siger lektoren.

Baggrund for læserbrevet

Bagrunden for Kåre Fogs kommentar i læserbrevet omhandler et møde tilbage i november 2010, som Egedal Kommune, Roskilde Kommune, repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening samt lodsejerne ved Værebro Å skulle have afholdt vedrørende en mulig fredning af Værebro Ådal. Ifølge Kåre Fog fik han selv og lodsejerne fem dage før mødet at vide, at det var aflys. Alligevel blev der afholdt et møde mellem Egedal Kommune og repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening - dog uden Kåre Fog, som - ligesom lodsejerne - er fortaler for, at ådalen ikke bliver lavet om til et vådeområde. Det er derfor Kåre Fog mener, at Egedal Kommune har løjet for ham. "Hvad jeg blev udsat for her, er en ualmindeligt lumpen behandling, og jeg glemmer det aldrig," siger Kåre Fog som efterfølgende trak sig ud af alt arbejde vedrørende fredningssage

Publiceret 20 November 2012 06:00