Å-lauget for Værebro Å er glade for, at statens vandplaner er blevet erklæret ugyldige. (Arkivfoto)

Å-lauget for Værebro Å er glade for, at statens vandplaner er blevet erklæret ugyldige. (Arkivfoto)

Ålaug er glad for miljøafgørelse

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at statens vandplaner er ugyldige. Det vækker glæde hos Værebro Å-laug

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Statens vandplaner er ugyldige. Det har et enstemmigt Natur- og Miljøklagenævn netop afgjort. Grunden til afgørelsen er, at høringsfristen ved den supplerende høring om vandplanerne i december 2011 var for kort. Fristen var på otte dage.
”Jeg er i dag en glad landmand, men jeg er en bekymret dansker, fordi man har forsøgt at køre den nye lov igennem uden at tænke på høringsfristen og dermed har tilsidesat de demokratiske spilleregler,” siger formanden for Å-lauget for Værebro Å Keld Stenlien Hansen.
Afgørelsen har man også hørt om i Miljøcentret i Egedal Kommune. Her er vurderingen, at afgørelsen betyder, at der skal være en ny høring på fire til otte uger. Formentlig vil dette ikke ændre noget i loven, og at det i alt vil betyde en udskydelse af lovens med tre eller fire måneder.

Mere pres

Keld Stenlien Hansen håber derimod, at afgørelsen fra klagenævnet er begyndelsen til, at vandplanerne bliver ophævet.
”Hvorfor ellers skulle statslige institutioner komme med denne indrømmelse og sige, at der skal være en ny høringsrunde. Der er fortsat et stort pres. Vores landbrugsorganisationer har stævnet staten, fordi de mener, at vandplanerne bliver indført på et forkert grundlag. Derudover vil vi jo fra landbrugets side komme med nye høringssvar, når der kommer en ny høringsrunde,” siger Keld Stenlien Hansen.
Landbruget kæmper mod vandplanerne fordi, de mener, at den måde, som vandløb i fremtiden skal passes, betyder, at en del af deres jord vil blive ubrugelig som landbrugsjord.

Publiceret 06 December 2012 07:00