Brandmænd advarer:

Ny beredskabsplan kan koste liv

Der vil i fremtiden være for få brandmænd på arbejde, lyder advarslen

Af
Af Mette B. Sørensen

Hvis den anbefalede model for det nye kommende fælles beredskab 'Frederiksborg Brand og Redning' ender med at blive en realitet, så kan det komme til at koste rigtig dyrt.
Sådan lyder advarslen fra brandmændene i Egedal.
Som Lokalavisen i sidste uge fortalte, er planen, at stationen i Stenløse skal have fjernet både 2. udrykningen og hurtigudrykningsenheden (HSE) og i fremtiden i stedet skal suppleres af de omkringliggende beredskaber.
Det medfører, at stationen skæres ned fra tolv brandmænd til seks brandmænd, og det er de færre hænder, der i første omgang når frem til de lokale brande, der er det helt store problem, fortæller tillidsrepræsentant Michael Von Elling og brandmand og medlem af beredskabskommissionen Jens Olsen.
"Hvis vi kun er seks mand ude til en brand, er det ikke sikkert for os, at gå ind i huset," siger Michael Von Elling og fortsætter:
"Hvis vores brandmænd ikke går ind i en ildebrand, så kommer dem, der er derinde heller ikke ud. På den lange bane kan det risikere at koste menneskeliv."
Og det er en unfair kalkule som brandmændene kastes ud i, mener tillidsrepræsentanten.
"Hvor står vi i det her, skal vi tage chancen og gå ind, eller skal vi tænke på, at vi skal hjem igen til vores familie?"
De to brandmænd forudser ligeledes, at ildebrandene i fremtiden vil nå at vokse sig væsentlig større.
"Det vil koste noget, og brandskaderne i almindelighed vil blive væsentlig større. Ved det nye beredskab vil vi kun kunne sprøjte vand udefra og ind, hvor vi i dag går ind og slukker ilden indefra. Det kommer vi til ikke at kunne før der er gået 20-25 minutter, og det ekstra mandskab fra en af de andre stationer når frem," siger Michael Von Elling.

Hænder koster 150.000 kr.

De to brandmænd er ikke imod et fælles beredskab.
"Det giver god mening, at ikke alle har det her specielværktøj. Det giver fin mening, at nogle har det, og så tilkalder man dem i specielle situationer, der er ingen grund til, at vi alle skal kunne kravles op i 300 meters højde og fire sig ned," siger Michael Von Elling og suppleres af Jens Olsen:
"Vi synes det er en god ide at sammenlægge, og det er kun de to mand, vi behøver ekstra for vores sikkerheds skyld," siger Jens Olsen og fortsætter:
"Vi har regnet ud, at HSE og to mand vil koste 150.000 kr. på årsbasis, og det har vi endda sat højt."

Intet endnu besluttet

Ifølge Kim Lintrup, beredskabsdirektør for det kommende fælles beredskab, er der stadig mulighed for ændringer i beredskabsforslaget.
"Planforslaget er endnu ikke vedtaget. Det ligger i hørring hos Beredskabsstyrelsen, så fordi byrådet har sagt ja, er det ikke ensbetydende med at det bliver sådan," siger Kim Lintrup og fortæller, at byrådet får beredskabsplanen retur til godkendelse formentlig engang i foråret.
"Når to brandmænd stillder spørgsmål ved sikkerheden, så skal man også tage det til sig," siger Kim Lintrup og fortsætter:
"Det er klart, at man som arbejdsgiver skal sikre sig, at der er det fornødne antal hænder til at sikre en forsvarlig indsats. "
Kim Lintrup fortæller, at de to brandmænds indsigelse vil indgå i høringen af planforslaget for det kommende fælles beredskab.

Borgmester:

Ifølge Michael Von Elling og Jens Olsen kan Egedal Kommune kan beslutte at tilkøbe sig ekstra ydelser til aftalen, således at man kommer op på de ønskede otte brandmænd.
Den løsning ligger dog ikke umiddelbart i luften.
"Jeg synes, det er uheldigt at starte en diskussion med at noget kan koste menneskeliv. Ingen kan jo forudse, hvad der vil ske af katastrofer i vores samfund i fremtiden" siger borgmesteren og understreger:
"Vi har fulgt de anbefalinger som styregruppen har rådet os i kommunerne til. De anbefalinger kommer fra fagfolk, som på en faglig forsvarlig måde har udarbejdet beredskabsplanen."
Willy Eliasen mener, at diskussionen om antallet af hænder hører hjemme hos ledelsen af beredskabet.
"Vi kan som byråd kun være lægfolk. Vi kan have en mening, men det er ikke sikkert, at det er den rigtige, derfor må vi som kommune og byråd følge de faglige råd, vi får fra fagfolk. Vi er jo heller ikke interesseret i at have noget, som ikke fungerer ordentligt. Og jeg er fuldt ud tryg ved Kim Lintrup, hans ledelse, og det han har sat i gang," lyder det fra borgmesteren

Publiceret 15 December 2015 00:00

SENESTE TV