Nu tages der hul på byudviklingen:

Nye boliger på halområdet i Jyllinge

Lokalplanen for boliger på halområdet langs Lindbjergvej skal i offentlig høring. De nye rækkehuse og lejligheder bliver – sammen med halbyggeriet en del af en levende kultur- og idrætspark

Der er nye boliger på vej i det centrale Jyllinge.
Plan- og Teknikudvalg i Roskilde Kommune har vedtaget at sende forslag til “lokalplan 662” for boliger i halområdet i høring. Nu mangler kun den endelige godkendelse fra byrådet.
”Det er godt at få taget hul på udviklingen af området og samtidig supplere de eksisterende boligtilbud i Jyllinge med nogle mindre boliger. Jeg tror det bliver et dejligt sted, som vil få glæde af at ligge tæt på de mange aktiviteter, der vil være omkring Jyllingehallerne,” siger formand for Plan- og teknikudvalget, Torben Jørgensen, i en pressemeddelelse.
Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge kombinerede rækkehuse og lejligheder i højst to etager med blandede boligstørrelser. Bebyggelsen vil ligge i kanten af parken, som overgang til parcelhuskvarteret. Mod Lindbjergvej bliver boligerne i én etage.

Grønne arealer

Mellem de nye boliger vil der være grønne arealer med stier, som inviterer til at bevæge sig ind i parken fra parcelhuskvarteret. Samtidig giver det beboerne et halv-privat fælles opholdsareal til gavn for det sociale fællesskab. Byrådet forventer, at boligerne bliver almennyttigt byggeri.
Boligerne vil bidrage til at dække en stigende efterspørgsel på mindre boliger i Jyllinge fra især ældre parcelhusejere, der har svært ved at finde noget med færre kvadratmeter i Jyllinge. Det kan også være svært for små familier at finde en passende bolig.

Fakta
Fodboldbanerne på halområdet er allerede flyttet til Spraglehøj Idrætspark. Derfor er det nu tid til at begynde udviklingen af området med kultur- og idrætstorv og boliger. Udviklingen er i tråd med helhedsplanen for halområdet i Jyllinge, som byrådet vedtog den 16. december 2015.
Med halbyggeriet bliver der taget hul på idrætstorvet, og boligerne bliver næste del. De øvrige elementer kommer til over de kommende år.
Forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet er i offentlig høring fra den 5. september til 31. oktober 2017. Lokalplanforslaget kan ses på roskilde.dk/indflydelse, hvor man også kan indsende eventuelle bemærkninger.
Der bliver holdt borgermøde den 28. september kl. 18.30 til 20.30.

En oversigt over halområdet i Jyllinge, hvor de kommende boliger bliver placeret.

En oversigt over halområdet i Jyllinge, hvor de kommende boliger bliver placeret.

Publiceret 18 August 2017 00:00

SENESTE TV