Trods budgetforlig med samme serviceniveau:

Egedals økonomi er stadig under pres

Selvom budgetaftalen i Egedal Kommune byder på et uændret serviceniveau, hvor der endda bliver fundet penge til børneområdet, så er man stadig 50 mio. kr. fra et budget i balance

“Budget 2018-21” er i dag faldet på plads i Egedal Kommune, da samtlige partier, trods vanskelige forhandlinger, kunne give håndslag på en budgetaftale.
Aftalen sikrer et uændret serviceniveau, og så bliver især børnene tilgodeset med penge til forebyggelse i skolerne, lokale dagbehandlingstilbud og flere pædagoger i daginstitutionerne.
Men budgetaftalen fortæller også historien om en økonomi under betydeligt pres. Politikerne har nemlig ikke været i stand til at finde de 64 mio. kr. der skulle til for at sikre tilstrækkeligt stort driftsoverskud og et budget i balance.
“Der er fundet cirka 14-15 mio. kr. - blandt andet ved at udskyde anlægsopgaver, men vi mangler cirka 50 mio. kr. for at få et budget i balance,” lyder det fra Egedal Kommune.
Budgetaftalen lever dermed ikke op til byrådets økonomiske politik, hvor kravet er et væsentligt større overskud på driftsbalancen, der kan finansiere afdrag og fremtidige investeringer.
“I de efterfølgende budget-år er der imidlertid udsigt til en bedre økonomisk balance, der kommer tæt på byrådets mål om et driftsoverskud på mindst 175 millioner kroner,” skriver kommunen i en pressemeddelelse.

For høje udgifter

Man er fortsat presset af at udgifterne er for høje i forhold til indtægterne. Det er især demografien på ældreområdet, kompleksiteten på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, der får udgifterne til at stige. Dertil kommer for høje anlægsudgifter, primært til byudvikling.
“Alt i alt medfører budgetaftalen, at der for at finansiere udgifterne bliver tæret lidt for meget på kassebeholdningen for at kunne investere i den fremtidige byudvikling, der på sigt kan skabe flere skatteindtægter,” lyder det fra Egedal Kommune.
Trods den svære balance er det lykkedes partierne at blive enige om en række udvidelser, der flere steder er finansieret ved at gøre 'det nye' mere effektivt.

Ny børnehave og flere hænder

“Budgetaftalen betyder, at især børnene bliver tilgodeset, især dem der har det svært i folkeskolen. Det gør vi eksempelvis med særlige lokale dagbehandlingstilbud og forebyggelsesindsatser til børn med autisme. Vi sætter også 5,6 millioner af i 2018 og 7,5 millioner de efterfølgende år til flere pædagoger i daginstitutionerne, og så tilfører vi tilstrækkeligt med midler til, at vi kan få en ny børnehave i Smørum, der kan stå klar i 2020,” siger borgmester Karsten Søndergaard, som understreger, at budgetaftalen også betyder, at den forebyggende indsats på det specialiserede område og sundhedsområdet styrkes, ligesom Egedal Kommunes erhvervsservice bliver stærkere.
“Jeg er godt tilfreds med, at alle partier i byrådet er med i denne budgetaftale, der har været vanskelig at lande, fordi vi gerne vil sikre en god service og forbedre den økonomiske balance. Vi er lykkedes med en aftale, hvor serviceniveauet er uændret. Det er godt. Til gengæld er den økonomiske balance ikke optimal, hvilket bliver en stor opgave for det kommende byråd at løse,” siger Karsten Søndergaard.

Skolerne rammes næste år

Budgetaftalen er baseret på de effektiviseringer og besparelser, der blev besluttet i Budget 2017-20. Det betyder blandt andet årlige effektiviseringer for 7,2 millioner kroner i Administrationen fra 2018 og 12,3 millioner kroner i Folkeskolen fra 2019.
Derudover skal og biblioteks- og kulturområdet effektiviseres for 525.000 kroner i 2018 og med en million kroner fra 2019.

Publiceret 03 October 2017 00:00

SENESTE TV