Mette Frederiksen med nyt S-udspil efter Jyllinge-besøg:

“Danmark har brug for en national kystsikringsfond”

Socialdemokratiets formand vil have en kystsikringsfond til at stå for en national plan for sikringen af de danske kyster

Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand, var klar i mælet, da hun tirsdag troppede op i Jylinge Nordmark for at høre om konsekvenserne af de stadig hyppigere stormfloder og skybrud.
“Staten bør tage mere ansvar for kystsikring, og så handler det om en hurtigere sagsbehandling af lokale kystsikringsprojekter,” slog hun fast under sit Jyllinge-besøg, hvor hun mødte flere borgere, som har fået oversvømmet deres huse i kampen mod vandmasserne.
Mette Frederiksen, der var i selskab med Roskilde-borgmester Joy Mogensen, benyttede også lejligheden til at præsentere et nyt S-udspil.
“Vi vil have oprettet en national kystsikringsfond, der skal stå for en national plan for sikringen af de danske kyster. Opgaven er nemlig så vigtig, at der er brug for, at staten tager en medansvar ved at koordinere og prioritere indsatsen. Derudover skal fonden være med til at finansiere kystbeskyttelsesindsatser, der hvor det giver samfundsøkonomisk mening,” sagde Mette Frederiksen, som understregede vigtigheden af en bedre kystsikring.

Koster samfundet dyrt

“Men mange steder er der tvivl om, hvem der har ansvaret for sikringen. Det går ikke. For ødelæggelserne koster samfundet og borgerne dyrt og får mange til at sove uroligt om natten,” lød det fra Mette Frederiksen.
Udmeldingen om en national kystsikringsfond blev positivt modtaget af Joy Mogensen.
“Vi har brug for, at alle samarbejder, hvis vi skal lykkes med at sikre vores hjem ved kysterne. Det samarbejde har vi fået til at fungere her lokalt, men vi har brug for statens aktive medvirken for at få bedre og hurtigere kystsikring.” sagde Joy Mogensen.

Publiceret 01 November 2017 00:00

SENESTE TV