Her skal Smørums nye daginstitution ligge

Den 47,5 mio. kr. nye daginstitution bliver opført på grunden nord for Kirkevangen

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

Som Lokalavisen Egedal tidligere har beskrevet, så kan Smørum-borgerne se frem til en ny daginstitution.
Og nu ligger det også fast, hvorhenne i Smørum de små purke skal boltre sig
Politikerne i Børne- og Skoleudvalget i Egedal Kommune har nemlig besluttet at følge administrationens indstilling om en placering på grunden nord for Kirkevangen.
“Det er glædeligt, at vi kan spille ud med en placering for den nye daginstitution. Det fjerner noget usikkerhed for de kommende brugere, for nu er det mere konkret,” siger Carina Buurskov, formand for Børne- og Skoleudvalget.
Grunden nord Kirkevangen er kommunalt ejet og har en fin placering i forhold til nye boliger. Administrationen fastslår dog, at der skal udarbejdes en lokalplan for området, da grunden endnu ikke er byggemodnet.
Udvalget har også besluttet at holde fast i den tidsplan, der blev besluttet i budgetaftalen for 2018.
“Vi har valgt at holde fast i den oprindelige tidsplan, der betyder, at daginstitutionen forventes at stå klar 1. juli 2020 med plads til 150 børn,” siger Carina Buurskov.
Udvalget havde ellers mulighed for at følge en anden tidsplan, hvor daginstitutionen først skulle stå klar til primo 2021, så man havde tid til at udarbejde en kapacitetsanalyse for daginstitutionerne i Egedal Kommune samt sikre en mere omfattende brugerinddragelse.

Indholdet er vigtigt

For Carina Buurskov er den kommende proces vigtig i forhold til at sikre en velfungerende institution i Smørum.
“Vi har en masse viden på børneområdet, som vi nu skal drage nytte af. Når vi bygger en ny daginstitution, så er indholdet et vigtigt element. Det handler om at snakke kvalitet og lave de rigtige bygnings-undersøgelser, så vi står tilbage med gode rammer for både børn, pædagoger og forældrene,” siger udvalgsformanden.
Der blev i budget 2015 afsat 31,5 mio. kr. til at etablere en ny daginstitution i Smørum. Der blev i budgetaftalen for 2018 afsat yderligere 16 mio. kr. til institutionen, da der ikke i det oprindelige beløb var afsat midler til inventar, totalrådgivning og vinterforanstaltninger.
Derved er der et samlet budget på 47,5 mio. kr. til etableringen af institutionen.

Publiceret 07 December 2017 06:00

SENESTE TV