Mostphoto.
Mostphoto.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Skolepolitiske visioner hos Alternativet Egedal

Af Jeannett Tankred, Alternativet Egedal, Kirkebakken 40, 3670 Veksø

Vi har fuld tillid til og stor respekt for lærernes, pædagogernes og det samlede skole personales faglighed og passion for at skabe trygge rammer og den bedste udvikling for Egedals børn og for skolerne.

Vi vil gøre det attraktivt at være lærer i Egedal igen. Vi vil arbejde for en decentraliseret skolestruktur på alle planer

Vi tror på skolernes egen kraft og evne til at være kulturbærende og bidrage til udvikling af det nære og omgivende samfund. Vi vil arbejde for, at kriterier for et succesfuldt skoleliv ikke måles alene på karakterer, men også på den personlige læring og dannelse. Vi vil, at klasse størrelsen skal være markant mindre for at muliggøre nærhed lærer og elev imellem og desuden sikre at inklusionsbørn kan rumme skoledagen.

Vi vil, at børnene skal kunne rumme inklusion – der skal tænkes i tilpasset fysisk indretning og understøttende psykiske miljøer til inklusionsbørn. Vi vil, at lærerne skal uddannes, så de er klædt godt på til inklusionsopgaven. Vi vil gentænke inklusionsområdet – inklusion skal handle om børn og ikke tal. Vi vil derfor genstarte diskussionen om principperne for inklusion. Vi vil tilføre ressourcer til skoleområdet. Vi vil have et fuldstændigt stop for besparelser på skoleområdet

Der skal være helt stop for nye besparelser på skoleområdet, og besparelserne på 12,3 mio. kr. vender vi os imod. Det arbejde der er igangsat omkring effektiviseringer på skoleområdet, skal omfatte en evaluering af strukturen med distriktsskoler.

Klasse størrelse på max. 20 elever i stamklassen (klasselærer) med mulighed for tilrettelæggelse af tværfaglige undervisningstimer med varierede antal elever

Der skal arbejdes for et fair lønniveau for skolernes personale på linje med de omkringliggende kommuner.

Vi vil arbejde for indgåelse af en lokalaftale. Reduktion af test- og dokumentationsbyrden. Skolerne skal stilles frit til at vælge/ fravælge tests, elevplaner/indhold af elevplaner og rapporteringer, der ikke er et lovkrav fra folketinget. Alle besparelser, der er et resultat af dette arbejde skal blive i skoleområdet og være til rådighed for skolerne i det daglige arbejde

Der ønskes afsat i alt 25 mio. kr. til skoleudvalget til investeringer i budgetåret 2019, der kan søges og iværksættes af de enkelte skoler. Investeringerne kan omfatte tværfaglige projekter og udstyr. Det er nødvendigt at igangsætte aktiviteter, der kan genskabe optimisme indefra i vores skolesystem. Også i vores skolesystem er der ildsjæle, der vil skabe optimisme omkring projekter de brænder for, hvis vi giver dem mulighed for det

Den enkelte skole skal have mulighed for selv at ansætte personale til praktiske opgaver for at synliggøre hver enkelt opgaves værdi for skolens hverdag for vores børn. Vi vil udfordre tesen om stordriftens reelle værdi. Vi vil bevare de små landsby skoler

Der skal gennemføres en massiv tidlig indsats, der, inden skolestart, kan udpege de børn, der har, eller muligvis vil få, behov for en særlig indsats. Dermed kan hjælpen planlægges, og det enkelte barn vil undgå forudsigelige nederlag. En tidlig indsats vil mindske det samlede ressourcebehov til det enkelte barn, set over hele skoleforløbet

Der skal være et helhedsbillede på barn, familie og skoleliv i f.t. børn med særlige behov

Forvaltningen af visitationsmetoderne skal udfordres. Vi vil her arbejde for at beslutningsgrundlag er mere etisk og menneskeligt baseret – og mindre økonomibestemt.

Publiceret: 03. April 2017 08:04

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Egedal

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt