Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Værdiløs fredning af Værebro Ådal

Af Jan Hansen, Rønnebærvej 45, 2840 Holte

Så har Natur- og Miljøklagenævnet afsagt kendelse i fredningssagen af Værebro ådal. Helt som ventet benyttede De sig af gummistemplet, og godkendte den oprindelige fredning afsagt af fredningsnævnet den 18/12-2014.

En helt igennem politisk afgørelse.

I afgørelsen står der blandt andet: "6 medlemmer af nævnet fandt at fredningen bør gennemføres - 3 medlemmer fandt, at fredning af området bør afvente en løsning af problemerne med oversvømmelser i fredningsområdet. Fredningsnævnets afgørelse bør ophæves og sagen hjemvises til fornyet behandling, på et af sagsrejserne mere gennemarbejdet grundlag".

Det er det, vi som lodsejere, har sagt gang på gang og det var det, vi som lodsejere, var enige med Danmarks Naturfredningsforening om da fredningssagen startede. Men da Egedal Kommune ikke ønskede at kæde fredning og løsning af oversvømmelsesproblemerne sammen, sprang DN fra denne aftale! Nu laves der en fredning, ikke på naturens præmisser, men ene og alene ud fra en politisk synsvinkel. Som DN selv siger: "Det er jo hverdagsnatur vi freder" - men formålet er, at give deres medlemmer ret til at færdes på andre menneskers ejendom, og så får kommunen mulighed for at lave naturpleje på arealerne.

Egedal Kommune har de sidste 10 år været medrejser på 3 fredninger i Ganløse, Porsemosen i Smørum og nu i Værebro ådal. I de 2 første fredninger er der intet sket. Der er ikke anlagt en eneste sti, og der er ikke foretaget naturpleje overhovedet. Det bliver sikkert ikke anderledes i Værebro ådal - her kniber det måske også lidt med at lave naturpleje, da arealerne står mere eller mindre permanent under vand. Roskilde Kommune er startet syd for åen og et areal langs med Avnsørenden er hegnet, og her går der køer i vand og mudder til bugen og forsøger, at holde tagrørene nede. Ud til Værebro å har man hegnet et areal, pris 445.000,-. Det er ikke blevet afgræsset denne sommer på grund af, at hele arealet står under vand! Sker der ikke noget med vandløbsvedligeholdelsen i åen, vil dette areal altid stå under vand, og pengene vil være spildt.

Ud af en samlet erstatning på ca 3,3 mio kroner, skal Egedal Kommune betale 475.000,- i erstatninger til lodsejerne. Derudover skal der afsættes penge til trampestier og naturpleje. Et beløb man ikke aner hvor ender henne. Der er ikke lavet noget budget overhovedet. Men går det, som de 2 første fredninger, koster det jo ingenting, da der intet er sket, selvom det står i fredningsbetingelserne.

Jeg håber Egedal og Roskilde Kommuner, sammen med DN, glæder sig over denne fantastiske fredning. Det gælder jo om, at passe på den oversvømmede sump de i fællesskab har fået lavet, på grund af Egedal Kommunes totale mangel på vandløbsvedligeholdelse i Værebro å. I en tid med nedskæringer på stort set alle områder i Egedal Kommune, er det imponerende at man tager aktivt del i en fredning, der absolut intet naturbevarende formål har og en ikke eksisterende økonomi vedrørende naturstier og naturpleje.

Godt nytår og tillykke til borgerne i Egedal Kommune med endnu en værdiløs fredning.

Publiceret: 30. December 2016 11:58

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Egedal

Fik du læst
Bøger
Forsiden netop nu
ANNONCER
Se flere