Spareplan:

120 elever skal skifte skole

Fremover skal der i stedet for 23 være 25 elever i hver Egedal-klasse i gennemsnit, lyder det i spareforslag

Opgaven lød på at finde 12,3 millioner kroner på skoleområdet.
Nu bliver politikerne præsenteret for spare- og effektiviseringsforslag for 16,5 millioner kroner, oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse 
Den 24. august mødtes 120 borgere, medarbejdere og politikere på en workshop for at finde idéforslag til udvikling og effektiviseringer af skolerne for 12,3 millioner kroner, der får delvis effekt fra skolestart i august 2018 og fuld effekt fra 2019.
Siden har fire arbejdsgrupper arbejdet videre med idékataloget, der har været samlet under fire centrale temaer. Det arbejde er nu mundet ud i en pulje af konkrete udviklings- og effektiviseringsforslag for i alt 16,5 millioner kroner, som Børne- og Skoleudvalget skal drøfte på sit møde på tirsdag den 5. december.

 

Større klasser og 120 skoleskift

 

Det forslag, der økonomisk set giver den største effektivisering, (på 10,8 millioner kroner), handler om at indføre nye klassedannelser på alle klassetrin inden for hvert skoledistrikt, sådan som det allerede i dag er tilfældet med 0. til 3. klasserne.
Forslaget vil medføre klassesammenlægninger, hvor omkring 120 elever skal flytte skole og den samlede klassekvotient vil stige fra ca. 23 til 25.
Forslaget lægger op til at skolebestyrelser, elever, forældre og medarbejdere inddrages i de nye klassedannelser.

Én 10. klasse og ét autismetilbud

Et andet effektiviseringsforslag går ud på at samle Egedal Kommunes to autismetilbud på Balsmoseskolen. I dag er der 54 pladser på skolen og 8 pladser hos Ung Egedal for 8. til 10. klasse.

Forslaget er ikke et udtryk for at Egedal Kommune forventer færre børn med autisme i fremtiden, men at man med stærkere Ressourcecentre og Pædagogiske Læringscentre på skolerne kan skabe nogle rammer, hvor flere elever med autisme kan trives og lære.
Arbejdsgruppen anbefaler også at Ung Egedals 10. klassestilbud med i øjeblikket 13 elever flytter til 10. klassecentret i Jørlunde, der har ca. 100 elever. 10. klassecentret skal ledes af Ung Egedal.
De to sammenlægninger af henholdsvis 10. klasse og autismetilbuddene giver samlet effektiviseringer for 1,6 millioner kroner.
Effektiviseringspuljen indeholder også andre effektiviseringsforslag. Et forslag lægger eksempelvis op til at nedlægge 'Pusterummet' til børn med særlige udfordringer, mens et andet forslag drejer sig om at indføre en ny budgetmodel for skolerne, der er mere gennemskuelig og giver større handlefrihed i skoledistrikterne.

 

Højere faglighed og bedre læringsmiljøer

Det hele handler ikke kun om effektiviseringer. Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til to forslag fra arbejdsgrupperne, der har til formål at styrke børnenes faglighed med fokus på forebyggelse og endnu bedre læringsmiljøer, så flere børn - også dem med særlige behov - kan inkluderes i folkeskolen.

Arbejdsgrupperne anbefaler blandt andet, at alle fire distriktsskoler etablerer såkaldte ressourcecentre, hvor vejledere og fagpersoner kan understøtte skolernes lærerteams med viden og kompetencer for at sikre høj kvalitet i undervisningen.
Bedre og mere inkluderende læringsmiljøer betyder også, at politikerne i 2018 vil gentænke, hvordan skolernes fysiske rammer kan udnyttes på en ny måde.

"En god helhedsorienteret proces"

Formand for Børne- og Skolevalget, Carina Buurskov, ser frem til at drøfte de konkrete effektiviseringsforslag med udvalget den 5. december.

"Vi har haft en rigtig god proces med borgerne og arbejdsgrupperne. Alle har budt konstruktivt ind, og effektivisering og udvikling er gået hånd i hånd. Nu er det op til os politikere at drøfte alle forslagene grundigt igennem, inden de bliver sendt i høring," siger Carina Buurskov.
"Høringen er en meget vigtig del af det her arbejde. Input fra workshoppen er nu blevet til konkrete forslag, og det er her, vi får kommentarer og holdninger fra dem, der bruger vores skoler hver eneste dag. Vores beslutning har været efterspurgt, men hvis vi skal følge den inddragende proces til dørs, så er det først på baggrund af høringssvarene, der kan tages en beslutning," siger Carina Buurskov.
Effektiviseringsforslagene forventes at komme i offentlig høring fra den 6. december til den 31. januar, hvorefter det nye Byråd behandler sagen.

Publiceret 29 November 2017 18:05