Færre elever i Egedal er ude i fuld skolevægring, siger nye tal. Arkivfoto.

Færre elever i Egedal er ude i fuld skolevægring, siger nye tal. Arkivfoto.

Nye tal: Færre bliver helt hjemme fra skolen i Egedal

Positivt, men målet er stadig 0, lyder det fra udvalgsformænd

Af
Finn Due Larsen

Der er færre skoleelever i Egedal Kommune, der bliver helt hjemme fra skole.

Det viser nye tal, som politikerne netop har fået forelagt om det der betegnes som skolevægring.

I 2017 var der 22 elever i skolerne i Egedal i fuld skolevægring. Det faldt i 2018 til 13 elever, og de nyeste tal fra september i år viser, at tallet fortsætter med at falde. Så det nu er 9 skoleelever i alt, der er noteret for fuld skolevægring.

Det fremgår af dagsordenerne for Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Her fik man på møder i den forgangne uge forelagt tallene, og de vakte glæde hos de politisk ansvarlige.

Resultat af indsats

"Det er jo en udvikling, der er relativt tydelig. Så det er naturligvis rigtigt positivt. Men målet må selvfølgelig stadig være at få 0 elever i skolevægring", siger Betina Hilligsøe (V), formand for Skoleudvalget.

Hun mener de positive tal skal ses som et resultat af en større indsats:

"Vi har jo systematisk sat ind på at se på hvordan man kan lave tidlige indsatser."

Hun henviser også til, at der i budgettet for 2019 blev afsat midler til specialområdet, hvor skolevægring var en del af indsatsen.

Find årsagerne

Vicky Holst Rasmussen (Soc.), formand for Social- og Sundhedsudvalget, nævner også, at målet må være 0 elever:

"Jeg er super glad for at det går den rigtige vej. Men ét barn er ét barn for meget, så det er stadig et fokusområde for os."

Hun henviser til som en vigtig del af indsatsen at have fokus på hvad årsagerne er til skolevægring:

"Ellers bliver det jo bare symptombehandling."

Tallene vedrører udelukkende elever, der slet ikke kommer i skole. Opgørelsen omfatter ikke de elever, som skolerne giver reduceret skema eller elever som skolerne giver sygeundervisning. Ved opgørelsen i 2017 viste tallene, at flere var kommet på reduceret skema.

Ifølge skolerne har de understøttende og foregribende indsatser for elever i mentale udfordringer generelt set styrket elevernes trivsel, fremmøde og fastholdelse i almenskolerne.

Publiceret 28 November 2019 05:57