R:

83 uddannede undervisere – ja tak

Rikke Mortensen, Tjørnevej, Stenløse, byrådsmedlem for Radikale Venstre og næstformand i Børne- og skoleudvalget

Svar på Egedal Lærerkreds åbne brev. Egedal Radikale Venstre er enig med lærerkredsen i at alle undervisere i Egedal Kommune skal være læreruddannede. Kommunen har helt klart et ansvar for at forbedre situationen og må påtage sig ansvaret for forbedringer.
År med usikkerhed om lærernes arbejdsvilkår medførte, at mange undervisere opsagde deres stillinger. Det er forståeligt, at det ikke har været muligt at genansætte kvalificerede afløsere, som flertallet i byrådet forventede. Lærere og pædagoger søger som andre borger til de arbejdspladser, hvor der er gode arbejdsforhold.
Radikale Venstre har gang på gang advaret om situationen, men det vil ikke afholde os fra at være med til at rette op på forholdene.
Vi går meget gerne ind i en åben dialog med Lærerkredsen og ansvarlige partier herom. En løsning skal findes. Sagen skal have høj prioritet for byrådet. Det bliver nødvendigt, at se på personalets arbejdsforhold og andre mulige forbedringer for at få uddannede personale igen. Radikale Venstre er også parat til at se på mulige utraditionelle løsninger og opfordre alle med interesse for vores skole at byde ind med ideer.
Egedal Kommunes elever fortjener en god undervisning, hvad enten det er stærke eller svage elever, elever med særlige behov eller de er danske eller børn af flygtningene.
Endelig vil vi udtrykke vores respekt og tak til de lærere og pædagoger, der er blevet i Egedal og tager en flot tørn.

Publiceret 22 March 2016 09:00