Jeannett Tankred.

Jeannett Tankred.

Læserbrev:

Alternativets finansieringsforslag

Af Jeannett Tankred, spidskandidat for Alternativet i Egedal Der er på vælgermøder blevet spurgt, hvor partierne vil skaffe pengene fra til det, de lover. SF siger, de vil have det hele betalt fra skatten og de andre partier har endnu ikke meldt, hvor de vil skabe økonomi fra til forbedringer. I Alternativet Egedal har vi tidligt haft en finansieringsplan til løsningen af vores visioner, som omhandler en engangsinvestering på 25 mio. kr. til genoprettelse af skolerne, fx: pædagogisk opkvalificering på inklusionsområdet, indkøb af manglende basale undervisningsmidler som bøger, kridt etc. Den enkelte læreres løn i Egedal er i gennemsnit mere end 25.000 kr. lavere på årsbasis end i vores nabokommuner, og denne forskel må nødvendigvis udlignes, hvis vi skal have mulighed for at tiltrække kvalificerede og erfarne lærere. Vi vurderer, at det kan være en omkostning på ca. 14 mio. Mindre stamklassestørrelser og mulighed for to lærer i større klasseprojekter kan finansieres ved en ny strukturering og ved at læne sig op ad de erfaringer, der er på dette område på de mindre skoler. Jeg vil komme med 3 foreløbige økonomiske finansieringsmuligheder, eller bud på, hvordan vi i Egedal kan finansiere en bedre velfærd og genoprette bl.a. skolerne. Det er et oplæg til en videre fælles konstruktiv politisk drøftelse med alle partier i det kommende byråd i Egedal. 1. Pengene vil vi bl.a. tage af SOLT-depotet (kommunens Sælg-og-Lej-Tilbage finansiering). På byrådsmødet d. 26.april i år besluttede politikerne ekstraordinært, ikke at tilbageføre 44,7 mio kr. til kassebeholdningen, der havde været et udlæg i forbindelse med restbetaling af Rådhuset. Dette beløb, så vi gerne havde været brugt til forbedring af vores skoler, børneinstitutioner og ældrepleje, hvor det er HÅRDT tiltrængt. Vi tænker også langsigtet i forhold til ældreområdet. Vi betaler fast 33 mio. kr. ind til SOLT hvert år. Dette beløb vurderes at stige til 41,5 mio. kr. i 2025. Når SOLT-projektet slutter i 2025, vil vi således have 41,5 mio. kr. årligt til bl.a. ældreområdet, der på dette tidspunkt bliver en udfordring. 2. En forhøjelse af skatten på omkring 0,2-0,3 %. 3. Samtidig kan vi finansiere velfærden på andre områder gennem at tage en fast procentdel af salg af kommunens grunde og bygninger fx 25 %. Ulempen er, at salget varierer år for år, så beløbet vil således være vekslende. Dog kan vi ud fra byggemodningsplanerne sige, at der de næste mange år frem vil være en ekstraordinær indtægt på dette område. Vi har netop fået aktindsigt i, hvad der har været af indtægter i 2016 og 2017. Og vi kan se, at vi kan få et relativt fint mio. beløb til velfærden herfra de kommende år. Byrådet har tidligere besluttet at bruge 2 % af disse indtægter til kunst i det offentlige rum. Derfor vil det også være på sin plads at lave en lignende aftale på velfærdsområdet. Vi glæder os til at gå i en konstruktiv og visionær økonomisk dialog med vores kommende byrådskolleger, hvor vi i fællesskab finder nye løsninger. Dette skal ses som et oplæg til debatten om mulige løsninger.

Publiceret 06 November 2017 00:00