Læserbrev:

Vi behandler børnene som kvæg

Af Rikke Mortensen, spidskandidat for Radikale Venstre i Egedal Vi kan ikke behandle vores børn som kvæg. Det er netop dette, der lægges op til med klasseoptimeringer på alle årgange. Et forslag som dels lå i det administrative budgetforslag i 2017, men som også indgår i det videre arbejde med effektivisering og udvikling af folkeskolen i Egedal. Klasseoptimeringer går ud på at bryde alle eksisterende skoleklasser op med henblik op at fylde op, indtil 28 børn i hver klasse. Det er en øvelse, som kun burde finde sted i et regneark i den kommunale forvaltning og ikke i virkeligheden ude på skolerne. En opbrydning af alle eksisterende klasser er helt sort og bestemt ikke med udgangspunkt i børnenes tarv. Det er alene motiveret med henblik på økonomisk rationale. Jeg har et forslag, lad os lukke alle kommunale skoler, det er meget billigere og vi er godt på vej. Nej, det koster penge at drive en god skole. De penge er ikke på skolerne som det er nu, yderligere udhulning af skolernes økonomi med rammebesparelsen og administrative effektiviseringer er ved at tage den sidste luft ud af en i forvejen skrøbelig skole. Hvor mange lærere og ledere skal vi miste førend, der stoppes op? Man skal altid huske at sige noget positivt også og for mig er det, at vi har fået en rigtig god mand ved roret med vores nye skolechef Søren Trier Høisgaard, vi deler tanker og visioner ser det ud til. Radikale Venstre vil sikre mere transparens i skolernes økonomi og vi vil en anden budgetmodel, en model hvor pengene følger barnet og ikke antal klasser. Vi vil, at børn med særlige behov skal have deres ‘egen’ økonomi eller tildelingsmodel, så vi kommer væk fra ‘gøgeungeeffekten’ eller at disse børn udsultes, fordi der mangler penge på det almene område. Vi vil, at den rettidige og tidlige indsats i forhold til børn med særlige behov sættes øverst på dagsordenen, så barnet ikke går i måneder og år og venter på PPR, støtte eller en anden skoleplacering, Vi skal have tilliden tilbage i systemet, det vil sige arbejdsformen skal være værdiskabende i hverdagen ude på skolerne og ikke være et rigidt styringsredskab for den kommunale forvaltning. Skolerne skal have friere rammer til selvforvaltning for dermed få revitaliseret arbejdsglæde og initiativ. Radikale Venstre mener nu og efter valget d. 21. november, at der ikke skal lukkes små skoler i Veksø og Slagslunde ligesom vi ikke vil lægge stemmer til klasseoptimeringer. Radikale Venstre sige nej tak til ’afvikling’ af vores folkeskole herunder besparelser og vi siger ja tak til reel udvikling og effektivisering med henblik på bruge pengene bedre i skolen. Radikale Venstre vil investere i børnene nu og i fremtiden.

Publiceret 14 November 2017 00:00