Læserbrev:

Hvis du er fyldt 60 år den 21. november

Af Erling Balle Kristensen, Smakkevej 5, 4040 Jyllinge

Så skal du huske at stemme til Ældrerådet. Det er vigtigt at der i Roskilde kommune er et aktivt arbejdende ældreråd, som kan og vil holde politikerne op på det, de har lovet på ældre området under valgkampen.
Onsdag den 15. november, var der på DR 1 i programmet, langt fra Borgen.
2 borgmestre der blev bedt om at svare på, om de mente at ældre borgere skulle have et bad mere end en gang om ugen, ligeledes blev de spurgt om en ½ times rengøring var nok hver 3. uge, eller det skulle være hver anden uge. Ret simple spørgsmål, men for borgmestrene var det ikke nemt at svare klart og tydeligt på. Det var hele tiden et spørgsmål om økonomi, vi måtte jo forstå at kommunerne var presset på økonomien.
Jeg tror at de fleste borgere går i bad mere end en gang om ugen. Hvor meget kan der gøres rent på en ½ time? Ikke noget der er effektivt.
Det må kunne gøres bedre. Jeg tror man gør det bedre i Roskilde kommune. Under valgkampen er alle partier enige om at der mangler og skal bygges ældre venlige boliger, flere steder i kommunen, det bliver spændende om det også sker, hvis det sker, så skal det jo også gerne være til priser som ældre borgere kan betale.
Bliver ældre medborgere sendt for tidlig hjem efter hospitalsophold? Er der gode muligheder for genoptræning tæt på hjemmet?
Vi oplever desværre i disse år at alt for mange ældre medborgere bliver ramt af Alzheimer-demens. Er kommunen forberedt godt nok til denne store opgave, jeg ved at plejehjemmet Astershaven efterhånden er godt med på området, men er det nok? Hvad med de pårørende? Hvem tager sig af dem?
Jeg har selv taget kursus som demensven. Der er rigtig meget, de 13 medlemmer der bliver valgt til ældrerådet, der vælges tirsdag 21. november skal sætte sig ind i for at rådgive politikerne fornuftigt.
Jeg stiller selv op, stemmer du på mig gør du et godt valg. Tidligere medlem af bestyrelsen i Ældre Sagen Gundsø i 7 år. Jeg kender mange af de ældres problemer.
Kandidat til Ældrerådet.

Publiceret 18 November 2017 07:00