Læserbrev:

Egedal trænger til en ny politisk kultur ledet af en NY borgmester, som hedder Rikke

Af Helle Anna Elisabeth Nielsen, bestyrelsesmedlem i Forældrenes Landsforening (FOLA) og kandidat for Radikale (KV17) Når vi på tirsdag sætter kryds i stemmeboksen er det ikke bare et kryds der har betydning for den enkelte og måske helt nære sag der optager os hver især. Det er et kryds der kommer til at afgøre om vi vil have mere af det samme, eller vi vil en ny vej for Egedal. Valgkampen er ved at nærme sig sin afslutning og den har bekræftet at der er noget galt i Egedal. Den har vist at der er behov for at få en ny politisk kultur, hvor åbenhed og tillid kan genskabes. En tillid, som har fået yderlige skår tilført i valgkampen på en i forvejen skrøbelig fajance. Jeg stiller op til byrådet bl.a. på baggrund af den i valgkampen om-diskuterede workshop, som jeg efterfølgende måtte konstatere ikke for alvor havde til hensigt at inddrage os borgere og forældre der var inviteret. En alt for kort diskussion efter et alt for langt foredrag af en tidligere jægersoldat. (Et foredrag, der vist mest af alt skulle få os inviterede til at skamme os over at være kritiske over for nedskæringerne i vores børns grunduddannelse? Dette set i perspektivet af en MEGET DYRT UDDANNET jægersoldats erfaringer med at blive sænket ned i koldt vand og vise helte-mod og jæger-vilje til overlevelse – suk) Jeg erfarede at den korte diskussion i de små grupper, hurtigt blev skudt til hjørne med nedsættelse af arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper uden borgere vel at mærke. Nok har nogle af de inviterede lærere, embedsmænd og ledere selv børn, men det var ikke deres private oplevelser de i debatten skulle repræsentere – men deres faglige positioner. I det lys manglede forældre og borgere. Det er på tide at vi laver reel borgerinddragelse. I Radikale går vi skridtet helt ud og siger vi skal i skabe vores politik og implementere den i fælleskab med borgerne. Det tror vi er fremtiden. Jeg håber at vælgerne vil give os mandat til at sætte en ny dagsorden for børne-, skole- og social- området, for erhvervspolitikken samt skabe en ny service og administrationskultur. En kultur der bygger på tillid og en ligeværdig dialog der bringer borgerne tættere på rådhuset.

Publiceret 20 November 2017 00:00