Hvorfor finder vi os i Folkekirkens uhæmmede pengeforbrug?, spørger Niels Kjærsgård,

Hvorfor finder vi os i Folkekirkens uhæmmede pengeforbrug?, spørger Niels Kjærsgård,

DEBAT: Er der noget galt i Ganløse og Slagslunde Sogne?

Niels Kjærsgård, Fasanvej 3, 3660 Stenløse

Niels Kjærsgård, Fasanvej 3, Stenløse

For et års tid siden nedlagde 5 medlemmer af menighedsrådet I Ganløse-Slagslunde Sogne i protest deres hverv. For at få lidt viden om sagen har jeg fra Kirkeministeriet fået tilsendt den rapport, de 5 udarbejdede om baggrunden for deres beslutning.

Hyggelig læsning!

Det handlede i bund og grund om retten til at bestemme over sognets administrative opgaver – skal det være det demokratisk valgte menighedsråd, eller skal det være sognepræst, provst eller biskop, der bestemmer.

Det drejede sig både om personaleledelse og om et uhæmmet pengeforbrug til vedligeholdelse af præstegården.

Til præstegården er der i årene 2015-2017 brugt 892.000 kr. til svampeskader og forventet 585.000 kr. i 2018.

Driftsudgifterne er for samme periode på 492.000 kr. og forventet 125.000 kr. i 2018. Og der skal været brugt 934.000 kr. i 2018 til vedligeholdelse af haven og kloak.

Heri er inkluderet ca. 275.000 kr. til fliser m.v. som de fem protesterede voldsom imod, men som sognepræst og provst alligevel fik gennemført.

Et voldsomt pengeforbrug. Og så skal vi, der gennem et langt liv har betalt kirkeskat, alligevel betale for kirkelige handlinger og gravsteder.

Hvorfor finder vi os i Folkekirkens uhæmmede pengeforbrug?

Publiceret 24 January 2019 00:00