DEBAT: Spillet om folkeskolen i Egedal

Helle Anna Elisabeth Nielsen (Rad.), medlem af byrådet i Egedal:

Det er bestemt dejligt at folkeskolen langt om længe er kommet i fokus i Egedal og det store ”folkeskoleprojekt” med nye inspirerende læringsmiljøer er en del af en fælles kommunal vision for folkeskolen.

I Radikale Venstre bakkede vi op så langt, at der var enighed om, at vi var nødsaget til at samle kræfterne og acceptere færre skoler i visse områder. Vi måtte satse på at lave genopretning ved at istandsætte på færre skoler for at det battede noget og vi kunne gøre det inden for den anlægsramme vi har. Men så kørte toget i øvrigt af sporet.

For i min vildeste fantasi havde jeg ikke drømt om at skolerne skulle lukkes, som en del af budget-vedtagelsen i år (og der var bestemt flere ting ved budgettet som var mere end svære at sluge). Samarbejdet blev søgt til det sidste om en værdig proces. Men at der uden en høring, eller ordentlige forundersøgelse af økonomi og muligheder og deraf beslutningsgrundlag for bestyrelsen, blev peget to skoler ud, var slet ikke i orden.

For økonomien fulgte ikke med. Det hele forceres i en grad så visionen og de gode rammer, vi alle håber på en dag bliver en realitet på vores skoler, ikke kan nå at være på plads inden børnene skal flyttes. Det er der mange forældre der er skuffede over og har svært ved at se en fremtid i - for sig selv og deres børn. De forældre har nok svært ved at blive trøstet at de store tal der fremhæves igen og igen.

Hvad skal de bruge udsigten til store investeringer på skoleområdet til når deres børn skal stuves sammen i små lokaler uden garanti for at de bevarer deres klasser og lærere? Det er utrygt! Det forstår jeg godt. Og det mener jeg vi skal sige højt.

Vi skal også turde stå ved alt det vi ikke er stolte af og vi skal sige fra når det ikke føles rigtigt eller stemmer overens med vores værdipolitiske grundlag. Den holdning er ikke helt nemt for alle parter at acceptere – det er tydeligt – men det er så meget desto mere vigtigt at få sagt højt og klart.

For der er stadig ingen konkrete planer for hvilke penge der skal bruges på hvad og hvor. Det har vi stadig til gode at få sat på papir og i form. Er det drømmen om en helt ny ”superskole” der ligger i baghovedet hos nogle eller kommer pengene alle Egedals børn til gode. Hvem, hvad og hvorfor?

Der er stadig mange spørgsmål der står ubesvarede.

Et af dem jeg stiller er, hvad der i mellemtiden sker med kvaliteten - ikke af rammerne for vores børns undervisning, men indholdet, undervisningen og det faglige niveau? For den ambition mangler jeg lidt i hele debatten om folkeskolen i Egedal.

Kan vi fastholde den eller genoprette uden investeringer. Vi gik til valg i 2017 på at arbejde for genopretning, og vi håbede at skabe et andet økonomisk grundlag for at det kunne lade sig gøre end det vi har udsigt lige nu. Jeg håber jeg tager fejl og der viser sig at komme penge ned i turbanen til os fra oven. Jeg frygter pengene skal komme fra yderligere besparelser af vores service. Og så er det spørgsmålet om hele investeringsplanen holder?

Publiceret 12 March 2019 00:00