Egedal Kommune er klar til at få sygefraværet bragt ned.

Egedal Kommune er klar til at få sygefraværet bragt ned.

DEBAT: Sygefravær, pædagoger og talmagi

Leif Jensen, Plantagevej 20, 4040 Jyllinge

I Lokalavisen d. 4. juni kan man læse, at pædagogerne i Egedal Kommune har et meget højt sygefravær. og at det er et problem.

Og selvfølgelig er det et problem, at institutionspersonalet har et højt sygefravær.

Et problem for personalet, et problem for børnene og dermed også et problem for forældrene. Så der er al mulig grund til at arbejde på alle fronter, for at nedbringe sygefraværet. Særligt, da det vil være med til at højne kvaliteten for børnene i det daglige, simpelthen fordi der er flere voksne til at arbejde med børnenes trivsel, udvikling og læring.Så langt så godt.

Men når det så kommer til CEPOS’ talmagi, så er det, at kæden efter min opfattelse hopper af.CEPOS siger, at Kommunen ved at nedbringe sygeværet hos personalet fra de nuværende 14,2 dage pr år til f.eks. 8,9 dage pr år kan spare 6,2 mio. kr., som man så kan ansætte ca. 15 pædagoger mere for.

Det er efter min overbevisning noget sludder, og med til at forvirre begreberne godt og grundigt.Ved at nedbringe sygefraværet som beskrevet frigøres der ikke en eneste krone. Nuvel, der kommer mere personale til børnene i det daglige, men ikke en eneste frigivet krone.

Min antagelse er, at CEPOS’ regnestykke ser sådan ud:

Reduktion af sygefravær fra 14,2 dage til 8,9 dage pr år pr ansat svarer til 15 årsværk, og med en gennemsnitlig årsløn på ca. 413.000 kr. svarer det til ca. 6,2 mio kr. pr år.

Men institutionernes budgetter bliver jo ikke større af den øvelse. Så selv om det lykkes at nedbringe sygefraværet som beskrevet, kan der kun ansættes 15 nye pædagoger, hvis der tilføres det samlede institutionsbudget 6,2 mio. kr. ekstra.

Ret mig endelig, hvis jeg tager fejl, og i øvrigt god arbejdslyst med at nedbringe sygefraværet til gavn for børn, forældre, personale og Egedal Kommune.

Publiceret 11 June 2019 00:00