285

285

DEBAT: Nu er det børnenes tur

Rikke Mortensen, gruppeformand, og Bent Hollund, bestyrelsesformand, Radikale Venstre Egedal:

Nu er det børnenes tur.

Under denne parole skrider Radikale Venstre ind i budgetforhandlingerne for 2020-23, som tager rigtig fat i denne uge med budgetseminaret onsdag aften for Egedal Byråd. Og det er ikke kun en parole, som lyder lokalt i Egedal, men også en landspolitisk linje, hvor Radikale Venstre går ind i finanslovs-forhandlingerne med et ønske om en milliard ekstra om året til folkeskolen.

Børnene er en radikal mærkesag, det er der intet nyt i. Vi har på landspolitisk plan et ønske om at indføre minimumsnormeringer i alle dagtilbud, ligesom vi har arbejdet for at vores skoler skal være mindre reguleret udefra og bedre finansieret - altså færre test og flere penge til vores børns uddannelse, siger bestyrelsesformand Bent Hollund fra Radikale Venstre i Egedal.

Der er ingen tvivl om, at tiden nu er inde til at investere i vores børn. Vi har længe ønsket en genopretningsplan for 0-6 års området - bedre normeringer og mere kvalitet i vores dagtilbud. Derudover skal vi give de svageste børn et løft, og derfor vil vi arbejde for blandt andet, at få udvidet flyverkorpset - en specialpædagogisk enhed i børnehaverne, således at vi bliver endnu bedre til at favne de børn, som har det sværest.

Heller ikke skolebørnene udelades som sagt hos de Radikale i Egedal, vi går efter at få tolærerordninger ind som et tilbud i hele folkeskolen og ikke kun i indskolingen, det skal være op til den enkelte skole at vurdere, hvor det giver mest mening.

Paraplyen over det hele er, at rammerne om det gode familieliv står øverst på prioriteringslisten hos de Radikale, men også hos det øvrige byråd i Egedal, som med brandet om ‘det gode familieliv’ har sat retningen for Egedal Kommune.

Hos de Radikale er der endnu flere familievenlige tiltag på ønskelisten, vi savner stadig at man som familie kan planlægge de første år med små børn mere fleksibelt og ordningen om tilskud til pasning af eget barn som alternativ til en vuggestueplads er ikke helt død.

Radikale Venstre arbejder for at Egedal kommune forsat er i førertrøjen på denne grønne dagsorden, Egedal er en grøn kommune, men vi kan gøre endnu mere – vi ønsker at få sat nye initiativer i søen omkring cirkulær økonomi.

Vi er Danmarksmestre i affaldssortering - nu skal vi tage skridtet videre. Vi skal, som kommune, gøre det lettere generelt for vores borgere at sænke klimaaftrykket, vores borgere vælger klimavenligt, hvis det giver mening for dem, den mening skal vi skabe, siger Rikke Mortensen.

Vi ønsker forsat at styrke de mindre bysamfund i Egedal, som kan synes en smule overset i det store billede. En relativt lille udgift i budgettet, som en badebro i Buresø ligger os stærkt på sinde - glæden ved at bruge dette rekreative hjørne af Egedal kan ikke gøres op i de småpenge, som det koster at holde badebroen ajour.

Vi ønsker at bevare livet i de små bysamfund, og det kræver at der er steder at forsamles og at vi som kommune formår at indgå i gode partnerskaber med de aktive lokale kræfter.

Økonomien i Egedal Kommune er forsat under pres, og vi kender endnu ikke det endelig udfald for Egedal Kommune i forhold til den netop indgåede kommuneaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Vi ved, at der kommer en demografiudligning i forhold til vores stigende ældrebefolkning og vi ved at budgetrammerne udvides på både drift og anlæg, det som udestår er hele beregningen af indtægtssiden i forhold til udligning, skat m.m.

Budget 2020-23 skal være børnenes budget. Vores børn fortjener et løft og der synes at være bred politisk opbakning til dette i byrådet, hvilket glæder os i Radikale Venstre, siger Rikke Mortensen.

Publiceret 25 September 2019 05:00