DEBAT: Det vil DF Egedal arbejde for

P.v.a. Dansk Folkeparti i Egedal, Christian Sødergren, lokalformand for DF Egedal:

Dansk Folkeparti Egedal vil under budgetforhandlingerne arbejde for følgende og mere endnu.

1. Egedal Kommune skal have større fokus på repatriering af den gruppe borgere, der opfylder kravene herfor.

2. Genbrugsbutik(ker) ved minimum 1 af genbrugsstationerne i kommunen, men gerne ved flere eller alle.

3. Kunstpuljen ifm grundsalg i kommunen halveres fra 2 til 1%, men gerne afskaffes helt.

4. Dagsaktiviteterne rykkes tilbage på de lokale plejecentre, for de borgere der har brug for dette og er visiteret hertil.

5. Borgerferie for +65 årige borgere.

6. Børne og ungeområdet ikke skal beskæres, at der bliver kigget på normeringer i børneinstitutionerne og på sygefraværet blandt personalet i den gruppe.

7. At ældreområdet heller ikke beskæres yderligere.

Vi ved i Dansk Folkeparti, at vi ikke kommer udenom, at skulle spare igen i år. Dette er efterhånden mere reglen, end undtagelsen i dagens Danmark.

Dog vil vi arbejde for, at det bliver gjort så nænsomt og fornuftigt som muligt.

Til Høstnatten i Ølstykke havde vi lavet en lille happening, hvor vi spurgte borgerne, hvor de synes der burde være mere fokus fra byrådets side. 4 muligheder som udmøntede sig i nedenstående.

Klima, Miljø og Genbrug 95 stemmer.

Ekstra Hal til sport og foreningslivet 42 stemmer.

Ny Privatskole 23 stemmer. I den forbindelse skal her fra Dansk Folkeparti lyde et stort tillykke og flot arbejde til Johan og gruppen bag for den indsats de har gjort og de skridt de er kommet nærmere, efter byrådets godkendelse af spejderengen, som ny placering.

Nyt moderne bibliotek 15 stemmer.

Klimaspørgsmålet var klart vægtet højest blandt de borgere der deltog. Dette er vi enige i og vil derfor arbejde videre med dette punkt også. Vi takker i den forbindelse for en god aften med flere gode debatter og dialoger med borgerne.

Publiceret 01 October 2019 06:00