Arkivfoto

Arkivfoto Katarina Sundelin / PhotoAlto

DEBAT: Lad nu være med at gamble med klub-området

Morten Lyager, Rødkælkevej 5, Ølstykke:

Et af de mange forslag, som vores lokalpolitikere skal forholde sig til i de igangværende budgetforhandlinger, er et forslag om at øge taksten for at vores børn kan gå i fritidsklub. Forslaget vil øge prisen med 400 kr. fra 280 kr. til 680 kr. om måneden.

På borgermødet i sidste uge, nævnte flere partier at det ikke stod øverst på deres dagsorden. Selv om at der ikke var en garanti fra alle, er det et godt udgangspunkt. Forslaget stikker desværre bare dybere end ”kun” en takststigning. Forslaget ønsker også at flytte vores fritidsklubber over under en anden lovgivning. I dag ligger vores klubber under dagstilbudsloven. Hvilket er en lovgivning med klare regler til forældrebetaling og stor fokus på børnenes pædagogiske og sociale behov. Forslaget vil gerne flytte klubberne over under ungdomsskoleloven. Den giver kommunen mulighed for at øge forældrebetalingen og ændre fokus på indholdet som er mere målrettet unges kompetencer.

I Egedal, har vi et fantastisk klubtilbud til vores børn. Med 8 klubber spredt udover kommunen og ca. 2.000 børn tilmeldt, kan det ikke gøres meget bedre. Egedal lægger her langt foran, hvad andre kommuner kan præstere. Det skyldes bl.a. god tradition og stor forældre opbakning. Vores klubber er alsidige og har en masse spændene aktiviteter. Tallene taler for sig selv. I Egedal har vi 91% af alle 4. klasser som medlem af vores klubber, mens landsgennemsnittet kun er 50%.

Den store succes i vores klubber skyldes efter min mening især 2 ting. Den fornuftige lave takst for at gå i klub, samt vores mange dygtige og stabile klubpædagoger. I modsætning til andre områder i kommunen, er personale omsætning i vores klubber meget lav. Når både vores børn og medarbejder er glad for det, så må vi gøre noget rigtig.

Klubbørn går i 4–7. klasse og har derfor ikke et behov for at blive passet. Til gengæld har de behov for at have et sted hvor de kan gå hen, hvis de ikke ønsker at være alene hjemme mens forældrene er på arbejde. Egedals status som pendler kommunen, giver desværre mange af vores børn mere alene tid i hverdagen end hvad mange forældre ønsker. Det skal kommunens fritidstilbud tage højde for, ved bl.a. at være billig.

Selv om jeg forstår den politiske fristelse i, at indkassere den høje merindtægt som forslaget giver. Så vil jeg på det kraftigste anbefale lokalpolitikerne at sige nej tak til forslag. Vel og mærke begge dele af forslaget, både takstforhøjelsen og flytningen til anden lovgivning. Vores klubber fungerer rigtig godt hvor de er lige nu. Hvis I øger taksten, er det meget sandsynligt at der kommer et stort fald i medlemstallet. Falder medlemstallet, skal der opsiges medarbejdere. Skal der opsiges mange medarbejdere, så holder det Klub-Egedal vi kender i dag op med at eksistere.

Med andre ord, en gennemførelse af dette forslag være en stor gamling med vores velfungerende klubber.

Publiceret 01 October 2019 07:00