DEBAT: Styrkelse af Ølstykke Bymidte

Lau G. Johansen, Rørsangervej 34, Ølstykke:

Debat I Kommuneplan 2017 fokuseres på det stationsnære kerneområde med fortætning og yderligere detailhandel langs Rådhus Allé.

Et initiativ i denne retning har været at etablere boliger på rådhusgrunden og det skal sikres, at yderligere boligbebyggelse kan tilføres området.

Den stationsnære udvikling er et vigtigt middel for at få stadig flere til at benytte den kollektive trafik og dermed mindske trængslen på vejene.

Handelslivet skal styrkes, så det er det naturlige sted for byens handels- og byliv.

Bymidten skal befolkes, ikke affolkes.

Det skal derfor sikres, at dagligvarebutikkerne kan udvikle sig og fastholde deres position. Disse butikkers tilstedeværelse er forudsætningen for at tiltrække kunderne til bymidten og dermed også skabe grundlag for andre typer forretningers etablering og overlevelse, enten det er specialforretninger, caféer eller andet. Det giver altid noget handel på tværs af butikstyper, når der ligger flere butikker samlet.

Desuden skal der udlægges område med mulighed for afholdelse af markedsdag og lignende.

Det skal gøres til en god oplevelse at handle i Ølstykke Bymidte, som dermed kan udfordre e-handelen.

Der skal etableres nødvendige p-områder, så kunderne kan gå til flere butikker i samme område. Dette ser man også som en del af konceptet for butikscentre.

På sigt skal Rådhus Allé også være det naturlig indkøbssted for den kommende Nordby.

En spredning af handelslivet er derfor ikke befordrende for udvikling af Ølstykke Bymidte.

Det er politikkernes ansvar at leve op til de gode intentioner i kommuneplanen til gavn for Ølstykkes borgere.

Publiceret 01 October 2019 05:00