Læserbrev om Egedals nye plejeboliger.

Læserbrev om Egedals nye plejeboliger. Tyler Olson / SimpleFoto

Læserbrev: Udvidelse af de nye plejeboligers areal koster 7,5 mio. – lejerne betaler

Jacob Andrup, Gefionsvej 6, 3650 Ølstykke

Byrådet har godkendt en udvidelse af boligarealet for de kommende plejeboliger, fra 65 m² til 68m². Det fremgår af dagsordenen, at Egedal kommune skal øge deres lån til byggeriet (grundkapital) med 750.000 kr. Grundkapitalen udgør 10% af de anslåede anlægssum.

Anlægssummen øges derfor med 7,5 mio. kr.

Mon sagen var gledet så glat igennem, hvis det ikke var de 78 kommende lejerne og men kommunen der skulle betale 7,5 mio. ekstra?

Når man nu er inde og ændre på rammerne for byggeriet, så burde man tænke på, at byrådsflertallet i deres budgetforlig for 2020 og frem, har besluttet at vask af borgernes tøj i plejecentrene skal ske eksternt.

I følgegruppereferatet for byggeriet, hvor Karsten Søndergård (Borgmester), Ib Sørensen (Planudvalgsformand) og Vicky Holst Rasmussen (Social-& sunhedsudvalgsformand) sidder som deltagere, fremgår det, at der planlægges indrettet tre vaskerier, akkurat som i Egeparken.

De tre vaskerier skal jo ikke benyttes, når man beslutter at sende borgernes private tøj til vask eksternt. Kommunens vask sendes i forvejen ud.

Udgiften til ældreboliger (plejecentrer) er ca. 29.000 kr. pr. m² i maksimalt støttebeløb - så bliver det en ekstraudgift på ca. 2 mio., da vaskeri er dyrere da det er vådrum og der anvendes dyre industrimaskiner ind.

Men så langt tænker hverken administrationen eller politikerne – men det er jo heller ikke dem der skal betale for udvidelsen og et vaskeri der ikke skal benyttes.

Publiceret 06 November 2019 06:32