Borgmester Karsten Søndergaard svarer Bjarne Larsen.

Borgmester Karsten Søndergaard svarer Bjarne Larsen.

Læserbrev: Verdens bedste hverdag – også for de ældre

Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune

Tak til Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd for dit læserbrev om budgettet på ældreområdet her i Egedal.

Du har så ganske ret i, at budgettet på netop ældreområdet har levet en omtumlet tilværelse. Det skyldes dog i høj grad de mange puljeordninger, som Folketinget gennem årene har besluttet at oprette. Det er netop belært af erfaringerne med puljerne på ældreområdet, at vi allerede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 på børneområdet, vil sikre at kommende normerings-penge går direkte til daginstitutionerne.

Jeg kan garantere dig for, at der er fuldstændig styr på pengene på ældreområdet. Hvert år sikrer vi, at hele beløbet fra Egedal Kommunes andel af den såkaldte ”værdighedsmilliard” ubeskåret bruges på ældreområdet. Det drejer sig om 6 mio. kr. Og hvert år bruger vi samlet i omegnen af 280 mio. kr. på ældreområdet her i Egedal.

Det er penge, der er godt givet ud. Jeg er stolt af vores ældreområde og de medarbejdere, der løfter og bærer hver eneste dag. Der skal lyde en stor tak herfra til hver og en af jer. Med godkendelsen af budget 2020 får vi nu sammen med de dygtige medarbejdere mulighed for at gennemføre endnu flere aktiviteter på området. Der er afsat midler til sociale aktiviteter i forbindelse med middagsmåltidet på plejecentrene, aktiviteter i forbindelse med ”Demensvenligt Egedal”, og fokus på muligheden for seniorbofællesskaber.

Jeg bliver glad, når jeg i hverdagen møder beboere og medarbejdere, når jeg er på besøg på vores plejecentre. Jeg var selv en af de første, der blev uddannet cykelpilot, og dermed blev kvalificeret til at cykle rundt med vores ældre borgere i vores dejlige kommune. Det er en stor oplevelse at se den glæde, en cykeltur kan give beboerne på et plejecenter. Jeg holder også af at deltage i de mange aktiviteter, der er for ældre her i Egedal, for eksempel ”Candlelight Dinner” med vores demente og pårørende eller en kaffe-mik på Porsebakken.

Med vedtagelsen af budget 2020 fortsætter vi udviklingen i retning af ”verdens bedste hverdag” – selvfølgelig også for de ældre i Egedal Kommune.

Publiceret 06 November 2019 14:59