Jens Skov, byrådsmedlem for SF.

Jens Skov, byrådsmedlem for SF.

Læserbrev: Der mangler stadig mange ansatte i daginstitutionerne Egedal

Jens Skov, gruppeformand for SF Egedal

Var mandag aften til debatmøde om normeringer. Mødet var lynindkaldt af borgmesteren i fredags.

Det var imponerende at der var mødt 60 mennesker op.

"Nu skal det ikke udvikle sig til et politisk møde", kommenterede borgmesteren, da jeg fik mikrofonen så jeg kunne kommentere lidt på de tal som han så stolt ville vise.

Som ventet blev der fremlagt nogle tal, der skulle vise at der var sket forbedringer. Vi er nu "nede"/"oppe" på tal der hedder 6,2 og 3,1 viste borgmesteren stolt frem.

Men de tal er stadig de forkerte tal, idet der bl.a. tælles ledere og vikarer med - præcis det som tallene er blevet kritiseret for. De 6,2 og 3,1 kunne tyde på at vi er tæt på i Egedal, men det er langt fra sandheden.

Beregninger med netop den nuværende normering (den med de 6,2 og 3,1) viser, at hvis vi skal følge anbefalingerne fra BUPL, så mangler der normeringer for 26 mio kr. (ca. 20 mio. til kommunen og 6 mio. til forældrene).

De 26 mio. betyder at der mangler 78 pædagoger for at leve op til minimumsnormeringer med 80% pædagoger som anbefalet af BUPL. Det er det, man kan læse i administrationens oplæg til budgetforhandlingerne tidligere i år.

Og så til det politiske. Der blev spurgt om ikke der kunne gøres noget ? Jo! - vi kunne afsætte de 20 mio. til normeringer. Forældrene vil så ende med at betale de ca. 6 mio., som udgør de 25%. Samtidig kunne vi ændre den forældrebetalte madordning til også kun at koste 25%, så stigningen ikke blev så voldsom, eller helt udblev.

Det vil selvfølgelig også koste - ca. 11 mio. Og hvor skal de 31 mio. (20+11) så komme fra? Jo, de kunne komme ved nedskæringer på andre områder, men det mener vi i SF ikke er løsningen. Vi ser ikke andre områder, som bare frådser med pengene.

Vores forslag er at vi ALLE i Egedal betaler lidt mere i grundskyld, altså hæver "skatten" på grundværdien med ialt 6,02 promille så grundskylden ender på 30 promille.

Det vil efter de første 4 år, hvor der - måske - kommer en reduktion, give ca. 74 mio ekstra i indtægter, og så er der råd til mere velfærd - også minimumsnormeringer!

Borgmesterens argument for ikke at afsætte penge til normeringer - f.eks. de 10 mio op til servicerammen - var at det kostede, og de penge var ikke i kassen.

Netop derfor er det en god ide at øge indtægterne, så vi ALLE betaler mere, og ikke kun forældrene. Ej heller mener vi at andre grupper skal betale med nedskæringer.

Lad os fortsætte kampen for minimumsnormeringer, for netop den kamp er vigtig.

Publiceret 19 November 2019 09:21