Kommuner:

Vi vil have flere analyser af Ring 5

Modstandere og skeptikere skal på banen, mener borgmester

Af
Michael Harsvik

Michael Harsvik

De 29 kommuner i Hovedstaden blev her til formiddag enig om behov for nye undersøgelser af en kommende transportkorridor Ring 5. Det skete på et møde i KKR, der blev afholdt i Hørsholm:
"Kommunerne vil gerne inddrages i arbejdet, og vi peger specielt på analyser, som kan vise, om der overhovedet er et behov og alternativt, om der er andre muligheder for linjeføringen," siger Egedals borgmester Willy Eliasen her kort efter mødet.
Han oplyser, at der er stor skepsis i flere byråd blandt andet Egedal, Furesø og Fredensborg, og der er også betænkeligheder i Hillerød.
"Derfor er der god grund til at få det belyst nærmere," siger Eliasen, der opfordrer til, at både modstandere og skeptikere bliver inddraget i det kommende arbejde.
Formandskabet i KKR, der består af borgmester Kjeld Hansen fra Herlev og viceborgmester Jannich Petersen fra Gribskov Kommune, havde forud for mødet udarbejdet en tekst til beslutning, hvor kommunerne opfordres til, at der "bliver fokuseret på behovet for Ring 5 samt ændringer i linjeføringen, som transportministeren har tilkendegivet at ville indgå i en dialog om." Og den tekst blev vedtaget på mødet.

Borgmester Willy Eliasen fra Egedal lægger ikke skjul på hans holdning til Ring 5:

"Efter min mening skal Ring 5 til Skåne og lægges syd om København," siger han.

Publiceret 26 August 2011 12:30