Borgerne i Jyllinge kan være med til at betale for diger langs Værebro Å. Den løsning koster dog mange penge.

Borgerne i Jyllinge kan være med til at betale for diger langs Værebro Å. Den løsning koster dog mange penge.

Grundejere ser positivt på ny vandplan

26 grundejerforeninger i Jyllinge Nordmark vender tommelfingeren op for Roskilde Kommunes nye vandplan for området, men der er mere usikkerhed omkring digerne langs Værebro Å

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

Grundejerne i Jyllinge Nordmark siger ja tak til at finde løsninger på vand-problemerne i området.
Omvendt er de tøvende overfor den langsigtede og dyre klimatilpasningsplan, der lægger op til diger langs Værebro Å.
Det er konklusionen efter sidste mandags møde på Baunehøjskolen i Jyllinge, hvor hele 26 grundejerforeninger fra nordmarken var mødt frem for at høre mere om Roskilde Kommunes vandplan.
"Det var et godt møde, hvor vi præsenterede grundejerne for de fremlagte løsningsforslag. De er glade for, at kommunen tager ansvar og medvirker til at finde en løsning, for problemet er stort i Jyllinge Nordmark, når der kommer skybrud. Nu skal de hjem og drøfte forslagene, og så vil vi i fællesskab finde frem til det videre forløb," siger Torben Jørgensen (A), formand for kommunens teknik- og miljøudvalg.

Bliver til noget

Og ifølge Lokalavisens oplysninger, så er flere grundejere tilfredse med vandplanens første og anden etape. De lægger op til at øge dimension på Råmosegrøften og etablere et offentligt pumpelag, som anlægger og driver højtvandspumper ved Råmosegrøftens udløb.
"De to etaper ser ud til at blive til noget. Det er vi i gang med, for vi skal have gjort noget ved vandet, der lukker højvandsklapperne i Råmosegrøften i forbindelse med skybrud," siger Torben Jørgensen, som møder opbakning fra Gitte Sørensen, der er formand for grundejerforeningen Værebro Å.
"Vores forening ligger i ydrekanten, så vi er ikke så hårdt ramt. Problemet er værst ved Råmosegrøften, så der skal gøres noget for de grundejere, hvis huse bliver ramt. Derfor kan vi godt tilslutte os planerne for Råmosegrøften. Det er også mit indtryk, at de øvrige grundejerforeninger kan stå inde for kommunens forslag," siger Gitte Sørensen.

Flere må betale

Holdningen er dog en anden, når der skal sættes ord på planens sidste etape, der omhandler en klimatilpasningsplan med mulighed for diger langs den berørte Værebro Å.
"Den mulighed var der stor debat om på mødet. Det kan komme til at koste hver enkelt grundejer op til 60.000 kroner. Det er mange penge, men problemet er også stort for nogle grundejere. For mig personligt er jeg tøvende overfor den løsning. Jeg mener i hvert fald, at løsningen for Værebro Å skal findes blandt flere grundejere end dem i Jyllinge Nordmark. Problemerne med oversvømmelserne stammer også fra rensningsanlæggene i andre byer, så flere kommuner må være med til at betale gildet," siger Gitte Sørensen, der i øvrigt har stor ros til Å-lauget for Værebro Å.
"De kæmper for deres sag, og de er så afgjort med til at forhindre flere oversvømmelser. Vores grundejerforening kan kun rose deres arbejde og støtte op om deres vedligeholdelse," siger hun.

Publiceret 07 May 2012 06:30