Sådan her ser stævningen ud, som borgmester Willy Eliasen blev orienteret om tirsdag formiddag. Det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har stævnet blandt andet Miljøministeriet. (Foto JK)

Sådan her ser stævningen ud, som borgmester Willy Eliasen blev orienteret om tirsdag formiddag. Det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har stævnet blandt andet Miljøministeriet. (Foto JK)

Borgmesteren modtog stævningen

Interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug har stævnet Staten, fordi de mener, at den kommende Vandplan og Randzone-lovgivning er retsstridig. For at gøre opmærksom på dette har borgmester Willy Eliasen modtaget et eksemplar af stævningen

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Næsten 1.600 sider er dokumentet på, som stævner Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen. Det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der stævner Staten, fordi de mener, at den nyeste Vandplan og Randzone-lovgivning er ulovlig.
Tirsdag formiddag modtog Egedals borgmester Willy Eliasen (V) et eksemplar af stævningen. Resten af landets borgmestre vil i den kommende tid gøre det samme.
"Jeg har fået en orientering angående stævningen, og jeg forstår landmændene og deres betænkeligheder, men jeg vil ikke kommentere på, om det, staten gør, er ulovligt," siger Willy Eliasen.

Mindre vedligeholdelse

Grunden til, at borgmester Willy Eliasen har fået en orientering, er, at det er Egedal Kommune, der er vandløbsmyndighed, og derfor er det kommunen, der i dagligdagen skal "udføre" planerne. Bæredygtigt Landbrug siger, at Vandplanernes udlægning af 5.300 kilometer vandløbsstrækning med reduceret eller ophørt vedligeholdelse af vandløb er retsstridig og vil få store konsekvenser for landbruget som erhverv.
"Konsekvenserne af Vandplanerne bliver, at en fjerdedel af landbrugsjorden i Danmark sumper til, fordi vedligeholdelsen af vandløb ophører. I Bæredygtigt Landbrug mener vi desuden, at implementeringen af Vandplanerne er ulovlige og strider direkte mod EU's vandrammedirektiv, og det vil vi nu have rettens ord for," siger formanden for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen.
Ifølge organisationen betyder den nye lovgivning, at kommunerne altså ikke må fjerne eller klippe ned de planter, der gror i vandløbene. Reglerne betyder også, at hvis et træ falder ned i et vandløb, så vil det være ulovligt, hvis kommunen fjerner træet. Grunden til dette er, at staten vil have, at vandstanden i vandløb i fremtiden skal være på højde med jordarealerne rundt om vandløbene, lyder det fra interesseorganisationen.

Større problemer med vand

"Her i Egedal vil det betyde, at vi får større problemer med oversvømmelser og endnu mere jord blive sumpet," siger Søren Traberg Vestergaard, der er medlem af Bæredygtigt Landbrug og som afleverede en udgave af stævningen til Willy Eliasen.
Organisationen har regnet på, hvad de nye regler betyder økonomisk på landsplan for landbruget og dermed også samfundet. Søren Traberg Vestergaard siger, at udregningerne viser, at samfundsmæssigt mister man mere end 100 milliarder kroner om året.
Stævningen er indgivet med krav om opsættende virkning, hvilket betyder, at lovene ikke kan gennemføres før retten har afsagt dom i forbindelse med sagens anklagepunkter. Regeringen har lagt op til, at de nye regler skal træde i kraft den 1. september i år.

Publiceret 25 May 2012 07:00