Kvælstof ved Værebro Å skal reduceres i kommunens nye vandplan.

Kvælstof ved Værebro Å skal reduceres i kommunens nye vandplan.

Borgerne med på råd om bedre vandmiljø

Egedal Kommune har udarbejdet en vandhaneplan, der skal forbedre vandmiljøet. Planen kommer i høring i denne måned

Staten har udarbejdet en overordnede planer for at forbedre det danske vandmiljø med renere vand i søer, fjorde, åer og vandløb.
Egedal Kommune er i lighed med landets øvrige 97 kommuner forpligtet til at udarbejde en vandhandleplan for, hvordan investeringerne på samlet set fire milliarder kroner bliver til virkelighed ude i naturen.
Derfor har Egedal Kommune - i samarbejde med Ballerup, Albertslund, Høje Taastrup, Furesø og Roskilde Kommuner udarbejdet et omfattende forslag til en plan, hvor de forskellige vand- og naturindsatser bliver prioriteret frem til 2015.

Fosfor skal fjernes

I Egedal Kommune handler det eksempelvis om at fjerne fosfor ved at oversvømme et område op til Gundsømagle Sø, reducere kvælstof med et nyt vådområde ved Værebro Å, restaurere fem kilometer vandløb og ændre på vedligeholdelsen af næsten 40 kilometer vandløb.
Forslaget til planen blev i onsdag den 6. juni godkendt af Teknik- og Mil-jøudvalget, som nu har sendt planen videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 20. juni. Herefter bliver planen sendt i høring frem til den 31. august.

Lodsejere skal med på råd

"Vandhandleplanen er et katalog over de steder, hvor der skal ske en indsats fra 2013 til 2015 i Egedal Kommune på baggrund af statens overordnede vandplaner. Opgaven ligger fast, men vi vil gerne have især de berørte lodsejere med på råd om, hvor og hvordan vi kan opnå de bedste resultater i en prioriteret rækkefølge. Derfor indkalder vi også til et informationsmøde i løbet af august," siger chef for Center for Teknik og Miljø, Ingela Karlsson.
Egedal Kommune har desuden udarbejdet et forslag til en Natura 2000-handleplan, der handler om at beskytte natur og dyreliv bedst muligt i Natura 2000-området ved Øvre Mølledal, Furesø og Frederiksdal Skov.
Planen er udarbejdet i samarbejde med Furesø, Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Frederikssund kommuner, samt Naturstyrelsen, og bliver sendt i høring fra den 8. juni til den 31. august 2012.

Publiceret 12 June 2012 06:00