Ny plan lægger op til, at kvælstof skal reduceres med et nyt vådområde ved Værebro Å. (Arkivfoto)

Ny plan lægger op til, at kvælstof skal reduceres med et nyt vådområde ved Værebro Å. (Arkivfoto)

Vandhandleplan sendt i høring

Egedal Kommune har ligesom de øvrige kommuner udarbejdet en vandhandleplan, som er i høring frem til slutningen af august

Staten har udarbejdet overordnede vandplaner for at forbedre det danske vandmiljø, så vi får renere søer, fjorde og vandløb, samtidig med at vi sikrer vores grundvand.
Egedal Kommune er forpligtet til at udarbejde en vandhandleplan for, hvordan målene i de statslige planer nås ude i naturen.
Derfor har Egedal Kommune - i samarbejde med Ballerup, Albertslund, Høje Taastrup, Furesø og Roskilde Kommuner udarbejdet en handleplan, hvor udvalgte indsatser bliver prioriteret frem til 2015.
I Egedal Kommune handler det eksempelvis om at fjerne fosfor ved at oversvømme et område op til Gundsømagle Sø, reducere kvælstof med et nyt vådområde ved Værebro Å, restaurere fem kilometer vandløb og ændre på vedligeholdelsen af næsten 40 kilometer vandløb.

Informationsmøde i vente

Forslaget til planen blev onsdag den 20. juni godkendt af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget.
Planen er i høring frem til den 31. august. I løbet af august vil Egedal Kommune indkalde til et informationsmøde om planen.

Publiceret 02 July 2012 07:00