Skolechef om autist-Mikkel:

Vi hjælper, hvor det er muligt

Egon Agerlin, skolechefen i Egedal Kommune, vil ikke kommentere på sagen om 15-årige autistiske Mikkels, men siger, at kommunen altid forsøger at hjælpe, hvor det er muligt

Af
Af Mette B. Sørensen

Egon Agerlin, skolechef i Egedal Kommune, vil ikke kommentere på sagen om 15-årige autistiske Mikkel, der de sidste to år har tilbragt mere af sin skoledag hjemme end i klasseværelset på Hampelandskolen.
“Jeg kan ikke udtale mig i den konkrete sag, da jeg så vil komme ind på nogle personlige oplysninger, om hvilke jeg har tavshedspligt. Generelt forsøger vi at give alle elever den nødvendige undervisning og den nødvendige specialpædagogiske støtte, hvis der er nødvendigt,” svarer Egon Agerlin på spørgsmålet om, hvorfor det har taget kommunen så lang tid at hjælpe Mikkel til et skoletilbud, der matcher ham.
Hvis en elev i en årelang periode er mere hjemme end i skole, har Egedal Kommune så levet op til sin undervisningspligt?
“Vi har ingen elever, der i en årelang periode ikke har været i skole. Vi har elever, der i perioder er væk fra skolen, hvor det er vanskeligt for forældrene, at få dem i skole. Det forsøger vi i et samarbejde med forældrene at gøre noget ved,” siger Egon Agerlin.

Hvor var fagpersonerne?

Forældrene til Mikkel har siden 4. klasse gjort lærere og skoleinspektøren på Hampelandskolen opmærksomme på, at de mente noget var galt med Mikkel, men ingen af fagpersonerne på skolen har tilsyneladende taget opråbet seriøst. Det var i hvert fald Mikkels egen læge, der i sidste ende fik Mikkel indstillet til en udredning. Forældrene stiller derfor spørgsmål ved, om ikke fagpersonerne i barnets nærhed bør være i stand til at se, at noget er galt?
“Hverken lærere eller ledere er lægeligt uddannet, og vi kan derfor ikke stille en konkret diagnose. Lærere og ledere har et ansvar for at se, om en elev trives og i modsat fald drøftes det med forældrene med henblik på en eventuel specialpædagogisk bistand,” siger Skolechefen, som ikke vil udtale sig om Mikkels sag og derfor ikke kan kommentere på, om skoleinspektøren og lærerne har håndteret Mikkels sag korrekt.

Borgmestermødet

Efter Mikkel og hans forældre aflagde borgmester Willy Eliasen et besøg, kom der skred i tingene og Mikkel startede kort efter på Ung Egedal.
Der er dog ingen sammenhæng mellem borgmestermødet og Mikkels sag, understreger skolechefen.
“Beslutninger omkring den enkelte elev foretages af skolens leder, og i forbindelse med visitation er det skoleafdelingen og i sidste instans mig, der er ansvarlig for beslutningen. Politikerne har ingen indflydelse på disse beslutninger, heller ikke borgmesteren.”

Publiceret 17 September 2013 06:00