Lærer-opråb:

Egedal-børn undervises af ufaglærte

De mange lærer-opsigelser i 2014 har efterladt Egedal med et rekrutterings- problem, mener Egedal Lærerkreds

Af
Af Mette B. Sørensen

Sidste år sagde flere end 100 lærere deres job op i Egedal Kommune.
Det efterlod selvsagt kommunen med et tomrum at udfylde, men ifølge Egedal Lærerkreds, klinger det nye "fylde" hult.
For når Mads og Mette skal undervises i natur/teknik eller historie er det langt fra sikkert, at det er en uddannet lærer, som varetager undervisningen.
Der er nemlig ifølge Steen Hørlev Madsen, formand for Egedal Lærerkreds, så store problemer med at rekruttere faglig kompetent arbejdskraft til Egedal, at mindst 42 af de lærere, der er ansat i indeværende skoleår ikke er uddannede lærere.
"Vi får ansat en del lærere med særlige kvalifikationer, som det hedder, når man ikke er læreuddannet. Det kan være hvad som helst, f.eks, at du har en studentereksamen," siger kredsformanden og fortsætter:
"Vi har flere ansættelser på både 20 og 21 år, som selvfølgelig fylder et hul på skolerne, men det er jo et problem, at de hverken har erfaring eller uddannelse i at lære fra sig og undervise."
Steen Hørlev Madsen fortæller, at der alene i december måned måtte genopslås 6 af kommunens 8 stillingsopslag efter lærere, alene pga. et for ringe ansøgerfelt. Samtidig har man måttet ty til hjælp fra pensionerede lærere
"Jeg mener, vi er oppe på seks i det her skoleår. Det er flere, end vi nogen sinde har været, normalt er der én. Det er også fint, at de har tid og lyst til at hjælpe skolevæsenet, men det er bare endnu en indikation på, at det er rigtig svært at få læreruddannede mellem 20 og 70 år til at søge til Egedal."
Også fra forældresiden er der bekymring.

Forældre: Det bekymrer os

Ved onsdagens byrådsmøde var formand for forældrebestyrelsen for Distrikt Smørum, Ane Plouman Hag, således mødt op for at dele sin bekymring med politikerne.
"Vi har siden sommerferien sagt farvel til mindst 27 lærere ud af samlede 157. Det kan jo været et problem i sig selv, men vi står med et nyt problem, vi oplever et rekrutteringsproblem. Vi oplever som forældrerepræsentanter, der sidder med ved ansættelsessamtalerne, at der er meget få ansøgere til vores stillinger, og at de ikke har de nødvendige kompetencer," lød det således fra Ane Plouman Hag, som ikke lagde skjul på forældrenes bekymringer.
"Det her bekymrer os rigtig meget, det bekymrer os, fordi vi ikke får de kompetencer ind i vores skole, som giver mulighed for at give vores børn den faglighed og den læring, de skal have i et skoleforløb i Egedal Kommune," sagde forældrebestyrelsesformanden.

Rammer også lærerne

Konsekvenserne af Egedals rekrutteringsproblem rammer både elever såvel som lærere, påpeger Steen Hørlev Madsen.
"Risikoen er jo, at elevernes indlæring bliver dårligere end det, man kan forvente," siger han og fortsætter:
"De tilbageværende lærere gør en kæmpe indsats, men samarbejdet bliver jo også vanskeligere, når man skal samarbejde med andre lærere, som ikke har de rette kvalifikationer til at bestride jobbet."
Humlen i hele problematikkens grundlag er ifølge kredsformanden Egedal-lærernes arbejdsforhold, og her ligger bolden på chef for Skole- og Dagtilbud, Egon Agerlins, banehalvdel.
"Det han kan gøre er, at han kan sige, at man som lærer ikke kan og skal undervise i mere end 26 lektioner om ugen. Der er ikke tid og plads til at forberede sig til mere," siger Steen Hørlev Madsen, som også meget gerne ser, at lærerens forberedelsestid samles i hele blokke fremfor et kvarter og en halv time hist og her.

Publiceret 30 March 2015 12:00