Kommune:

Læreraftale er god trods manglende penge

Selvom der ikke følger penge med den aftale, som Egedal Kommune og lærerne har indgået, er parterne glade

Af
Af Mette B. Sørensen

Efter mere end et års stridigheder om lærernes arbejdsvilkår, kunne Egedal Kommune for lidt over en uge siden fortælle, at der nu var underskrevet et såkaldt forståelsespapir mellem parterne.
Som man kunne se i Lokal-avisen fremgik det dog i sidste linje af pressemeddelelsen, at der med aftalen ikke også fulgte ekstra ressourcer med til skoleområdet - en konstatering, der blandt andet var stor undren over fra flere forældres side ved sidste uges stormøde om netop skole og børneområdet.
Men selvom kroner og ører altså forstat lyder på præcis det samme som hidtil, så er forståelsesaftalen meget mere end blot ord på et stykke papir, fortæller Egon Agerlin, Centerchef for Skole og Dagtilbud i Egedal Kommune.
”Selvfølgelig har det en effekt, men det er ikke nødvendigt, at der følger økonomi med, fordi der er mulighed for at gøre nogle ting indenfor rammerne. Hele Ølstykke distriktsskole har i indeværende år kun undervist i 26 lektioner, og det må kunne lade sig gøre at brede det ud. Det er et spørgsmål om at fordele opgaverne ligeligt mellem medarbejderne og sikre, at man vil tilstræbe, at det ikke kommer over 26 lektioner.”
Du har jo tidligere sagt, at det ville koste en hel del penge, at undervise mindre...
"Det gør det også, hvis man trækker timer ud. Vi finansierede folkeskolereformen ved at lærerne skulle undervise to klokketimer mere. Det sparede vi cirka 24 millioner kr. på ved at lægge lærernes undervisning ind i den beregning. Hvis vi så fjernede den ene klokketime igen, så ville det koste ca. 12 millioner kr.. Nu er der en mulighed for at gå ind og regulere det ved at ændre på omfanget af opgaver, og hvis det kan lade sig gøre i Ølstykke, så tænker jeg også, at det kan lade sig gøre i de andre tre distriktsskoler.”

Stadig for få ressourcer

Også hos Egedal Lærerkreds er der glæde over aftalen - alligevel er der dog plads til lidt ma-lurt i bægeret også.
“Jeg synes, det er et meget, meget positivt skridt for at forbedre arbejdsforholdene for lærerne, og jeg håber på, at det kan være med til at fastholde de lærere vi har og også tiltrække nye, dygtige lærere til Egedal,” siger Steen Hørlev Madsen, formand for Egedal Lærerkreds og fortsætter:
“Samtidig vil jeg dog også sige, at det ikke rykker ved det helt grundlæggende problem om, at vi mener, at der i det hele taget er for få ressourcer til skolevæsnet. For det løser jo ikke udfordringerne vedrørende inklusion og manglende vikarer med sådan en fælles forståelse om lærernes arbejdsvilkår, selvom vi er meget meget glade for aftalen.”
Kredsformanden understreger, at der hos skolelederne nu ligger en stor opgave.
“Det der bliver vigtigt for mig at se, er at skolelederne bliver nødt til at prioritere i de andre opgaver, der ligger. Vi vender tingene på hovedet nu, og siger det er undervisningen og forberedelsen frem for alt, og så må vi se, hvad der er tid til at andre opgaver udover.”

Publiceret 12 May 2015 11:45