Pengene mangler i ny aftale mellem Egedal Kommune og lærerne

Karen A. Forsting, Skibsted 114, 3670 Veksø

Åbent brev fra forældrerepræsentanterne i Egedals skolebestyrelser som kommentar til det ”for-ståelsespapir”, som Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune er blevet enige om.

Vores skoler har det sidste år desværre været præget af en stor udskiftning af lærere og højt sygefravær. For lidt forberedelsestid, har det lydt fra lærerne. Vi hilser derfor en aftale mellem Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune velkommen, og aftalen, som bl.a. indebærer en times mindre undervisning pr. uge lyder da også som godt nyt.

MEN - og der er et stort men - aftalen er desværre fuldstændig ufinansieret.

Kommunen har hidtil oplyst, at hver lektion, som lærerne skulle undervise mindre pr. uge, ville koste 12 mio. kr. Penge, som man ikke kunne, eller ville, finde i kommunens budget. Nu kan vi så læse i Lokalavisen, at aftalen pludselig er gratis - der følger i hvert fald ikke penge med.

Hvad betyder det så for vores skoler? Skolernes budgetter består mest af lønudgifter og kan derfor omregnes til et antal timer, fx undervisnings-, forberedelses- og vikartimer og skole/hjem-samarbejde.

Det betyder, at der skal ”stjæles” fra de andre slags timer, når der skal flyttes timer til under-visning. Hvordan kan skolelederen få det til at gå op?

Her er de dårlige muligheder der er til rådighed:
• Flytte timer fra vikarpuljen.
• Fjerne hold-/deletimerne. Dvs. altid én lærer til op til 28 elever.
• Fjerne faglige og sociale aktiviteter.
• Nye faglige udviklingstiltag stilles i bero.
• Nedprioritere skole-hjemsamarbejdet.
• Øge det såkaldte nabotilsyn, hvor én lærer dækker to klasser samtidig, eller sende de store elever hjem.

Med andre ord, en ændring af lærernes arbejdsvilkår ser ud til at skulle betales med, ja en forringelse af lærernes arbejdsvilkår, og med en klar forringelse af kvaliteten af undervisningen. Med mindre kommunen tilfører ekstra midler til lønninger til de nødvendige lærerkræfter.

Vi ønsker, at både politikere og forældre skal vide, hvad den nye aftale reelt kommer til at betyde, som den ser ud nu. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at vores politikere finder den nødvendige finansiering, så den indgåede aftale kan bidrage efter intentionen.

Carsten Rysgaard, formand for skolebestyrelsen Distriktsskole Ganløse
Rasmus Ripa, formand for skolebestyrelsen Distriktsskole Ølstykke
Ane Hag, formand for skolebestyrelsen Distriktsskole Smørum
Karen A. Forsting, formand for skolebestyrelsen Distriktsskole Stenløse

Publiceret 03 June 2015 06:00