83 lærere i Egedal er ikke uddannede lærere. (Arkivfoto)

83 lærere i Egedal er ikke uddannede lærere. (Arkivfoto)

Lærerkreds slår alarm:

Bekymret for skolerne

Der er alt for mange ikke-læreruddannede undervisere i Egedal, lyder kritikken

Af
Af Mette B. Sørensen

Egedals skoler har et massivt rekrutteringsproblem.
Sådan lyder det i et åbent brev til Egedals politikere og administration fra Egedal Lærerkreds i kølvandet på foreningens generalforsamling.
Heri slår lærerkredsen alarm og påpeger, at der i Egedal er ikke færre end 83 undervisere, som ikke er læreruddannede.
“Vi har jo både helt unge grønne, der lige er kommet ud af gymnasiet, og så har vi også nogle cand.mag.er og andre med anden uddannelse. Det kan godt være, at nogle af dem er fagligt kompetente, men de har jo ikke en pædagogisk baggrund. Selve didaktikken har de ingen uddannelsesmæssig baggrund for,” siger Steen Herløv Madsen, formand for Egedal Lærerkreds til Lokalavisen og fortæller, at den manglende læreruddannelse også kan besværliggøre teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger.
“Og så frygter vi jo helt klart for kvaliteten i undervisningen for elevernes skyld,” slår han fast.
Steen Herløv Madsen påpeger, at antallet af ikke-læreruddannede undervisere også kan bidrage til en hyppigere personaleudskiftning, fordi erfaring viser, at de ikke-uddannede skifter hurtigere job igen.
“Vi har netop haft en meget stor udskiftning, og det er klart, at der derfor i forvejen er et stort hul i rutiner og erfaringer, som er svært at dække, når der er så meget ikke-læreruddannet personale,” siger lærerkredsformanden og hentyder til den massive lærerafgang i 2014.

Midler og gratis glæder

Og opskriften på at tiltrække flere læreruddannede er klar - der skal flere ressourcer til kommunens skoler, mener Steen Herløv Madsen.
“Lige siden kommunesammenlægningen, hvor det virkede som om, at man fandt den laveste fællesnævner, har der jo stort set været besparelser på alle budgetter,” siger lærerkredsformanden og nævner klassekvotienterne, antallet af to-lærer timer, inklusions timer og timer til specialundervisning som nogle af de parametre, hvor sparekniven har skåret ind.
Steen Herløv Madsen påpeger desuden, at han hidtil har kigget meget langt efter de penge, der kom ud af Egedal Kommunes egen folkeskolestrukturændring tilbage i 2013-14 - bl.a. ved at oprette færre børnehaveklasser..
“Politikerne lovede, at de midler, der ville blive sparet på folkeksoleområdet, ville tilfalde folkeskoleområdet igen,? husker Steen Herløv Madsen på.
Også en ekstra skilling i lønposen ville være kærkomment, lyder det fra Steen Herløv Madsen, som fortæller, at lærerne i Egedal ligger i gennemsnit 1000-4.000 kr. om måneden under lærerne i de omkringliggende kommuner.
“Samtidig kan man kigge på de gratis glæder og f.eks. se på administrationsgrundlaget og se på, om lærerne f.eks. kan henlægge forberedelsen til andre steder end på skolen,” lyder det fra lærerkredsformanden, som siger:
“Vi bliver nødt til at have nogle ambitioner på vores folkeskolers vegne.”

Ærgerlig udmelding

Anderledes positivt lyder det fra Karsten Søndergaard (V) formand for Børne- og Skoleudvaget.
“Der er ingen grund til at være bekymret, vi har rigtig mange dygtige uddannede lærere på skolerne, og så har vi en gruppe af ikke-uddannede lærere, som jeg er sikker på kan bidrage med nogle andre ting og en anden måde at se tingene på, og det synes jeg er spændende. Jeg tror faktisk at nogle af de medarbejdere, har nogle andre kompetencer, som vi sagtens kan bruge i folkeskolen i Egedal,” siger han og fortsætter”
“Jeg er rigtig ærgerlig over Steens skriv, for jeg synes, at han prøver at gøre en landsdækkende udfordring til et specifikt Egedal-problem,” lyder det fra Karsten Søndergaard som påpeger:
“Jeg synes, det er forkert at sige, at der er et rekrutteringsproblem, for vi har ingen ubesatte stillinger. Men det er rigtigt, at vi også i Egedal har måttet ansætte ikke-læreruddannede mennesker. Og det ville selvfølgelig være endnu bedre, hvis vi kunne ansætte nogen, der var læreruddannede.”
Udvalgsformanden anerkender lærerkredsens kritik af lønningerne og siger:
“Vi er godt klar over, at vores lønninger ikke er førende i området, og det er helt klart noget, vi skal være opmærksom på, men jeg tror ikke, det er det, der gør om lærerne søger til Egedal eller ej,”
Karsten Søndergaardafviser lærerkredsens ønske om at genkigge på administrationsgrundlaget.
“Vi har hele tiden sagt, at selvfølgelig skal der laves individuelle aftaler mellem lærere og leder, men vi laver ikke en kollektiv aftale.”
Kommer der flere penge til skoleområdet, så man kan tiltrække de læreruddannede?
“Jeg kan ikke love, at der kommer flere penge til folkeskolen. Vi ved jo, at kommunens budget er under pres. Vi ved, at der kommer flere udgifter til flygtninge og ældre borgere, der er ingen tvivl om, at det er en udfordring.”
Karsten Søndergaard fortæller, at børne-og ungeområdet er et vedtaget strategisk mål i Egedal, og derfor er han også sikker på, at det er et område, som hele byrådet er enige om, at der skal være fokus på. Og så sender han en røffel videre til lærerkredsen og dens formand:
“Skolen trænger til at blive talt op, vi har ikke brug for alle de negative historier.”

Publiceret 22 March 2016 06:00